Arhivă CISO

Academia Română: “Dacă prestigiul oricărei instituţii este dat de calitatea celor care fac parte din ea, atunci acest adevăr este valabil mai mult ca oriunde în cazul Academiei Române, care, de la înfiinţare şi până în prezent, a numărat printre membrii ei ilustre personalităţi ale ştiinţelor, literelor şi artelor, între care: … Ștefan Odobleja, descoperitorul ciberneticii“, https://acad.ro/academia2002/acadrom/pag_ist_mem.htm

CISO – Conferința Internațională “Ștefan Odobleja”

În memoria savantului dr. Ştefan Odobleja, creatorul Ciberneticii generalizate – Inițiativă a ing. Stefan Odobleja jr., fiul savantului, președintele Fundației” Ştefan Odobleja”

Noi încercăm să conştientizăm şi să ţinem atenţia vie a celor interesaţi de filozofie, de logică şi de informatică. De fapt, informatica e deja perimată pentru ce se cercetează la nivel mondial. Aţi văzut că se fac roboţi, maşini care iau singure decizii, lucru pe care şi Odobleja îl preconiza în anul 1938. De altfel, în 1938 a făcut şi o analiză a economiei liberale şi a economiei socialiste şi acolo a avut o previziune că socialismul se va prăbuşi. Din acest motiv a ţinut cartea ascunsă; înainte pentru o carte de Goga sau Vasile Militaru făceai opt ani de puşcărie, eu cred că a lui în care prevedea prăbuşirea sistemului, cred că lua dublu”, ing.Ştefan Odobleja jr., la Simpozionul internaţional în memoria savantului dr. Ştefan Odobleja, Drobeta-Turnu Severin, CISO 2015.

Fundația „Ștefan Odobleja” în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta-Turna Severin organizează anual, în memoria savantului medic dr. Ștefan Odobleja – membru post-mortem al Academiei Române, un Simpozion cu largă participare, de la care, în trecut, nu lipsea nici fostul Președinte al Academiei Române, Prof. dr. Mihai Drăgănescu, nici psihologii de marcă Mihai și Pantelimon Golu, specialiști în psihologie cibernetică,

Academia Română a fost reprezentată mereu de acad. Alexandru Surdu – din anul 2014 a fost vicepreședinte al Academiei Romăne, cel care a editat în anul 1984 lucrarea lui Ștefan Odobleja „Introducere în logica rezonanței”, Editura Scrisul Românesc – Craiova, după manuscrisele savantului, aflate la Arhivele Statului din Drobeta-Turnu Severin. Este remarcabil faptul că lucrarea are o Prefață de filozoful Constantin Noica.

 • Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” afirma Acad. Alexandru SURDU, Simpozionul „Ștefan Odobleja”, ediția din anul 2018.
 • Ștefan Odobleja este simbolul cunoașterii și al preocupării obstinate de cunoaștere în profunzime a lumii materiale (în termenii acad. Mihai Drăgănescu, cu care Ștefan Odobleja a avut contingențe științifice). Odobleja este precursorul inteligenței artificiale, sau al externalizării gândirii, care duce la inteligența artificială. În același timp, Odobleja este cel mai holistic savant al României” prof. dr. Leon Zăgrean
 • Savantul mehedințean a fost prototipul omului de geniu născut într-o lume nepregătită să-l cunoască și să-l înțeleagă.” Dumitru Constantin Dulcan
 • În anul 1938 Odobleja vorbește despre creierul informațional. În opinia sa, organismul uman trebuie privit ca un tot hiperintegrat, în care creierul este cea mai performantă parte a ființelor din univers. Creierul face gândirea gândirii, adică este depozitarul conștiinței. Iată de ce s-a referit Ștefan Odobleja la creier când a scris “Psihologia consonantistăˮ, aici aflându-se foarte multe mecanisme circulare (cibernetice), permițând acestui organ ca, plecând de la o lume, să construiască o altă lume.” prof. dr. Adrian Restian

CISO 2020 (ediția a XIII-a) – 9-11 octombrie 2020, Drobeta-Turnu Severin

 • Fundația „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin (https://odobleja.ro/), în colaborare cu Divizia de Istoria Ştiinţei a CRIFST – Academia Română, anunță organizarea Conferinței Internaționale “Ștefan Odobleja” – CISO 2020 (Ediția a XIII-a, Serie nouă) (https://odobleja.ro/conferinte/ciso-curent/), la Drobeta-Turnu Severin, 9-11 octombrie 2020.
 • Anul aceste se aniversează 83 de ani, de la „Cibernetica și legile universale”, Anul 1937 – lansarea „Psihologiei consonantiste”, la IX-E CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES, BUCAREST, 2-8 JUIN 1937. La acest Congres (al IX-lea Congres Internațional de Medicină și Farmacie Militară, București) Dr. Ștefan Odobleja a prezentat lucrarea științifică „Demonstration de phonoscopie”. Lucrarea a fost primită cu mult interes de Dr. W. S. Bainbridge, șeful delegației americane. Cu acest prilej, Dr. Ștefan Odobleja distribuie participanților la Congres, un prospect în limba franceză anunțând apariția lucrării „Psychologie consonantiste” (1938-1939), ce va contribui la apariția unei noi științe: Cibernetica.

83 de ani, Cibernetica și legile universale. Anul 1937 – lansarea „Psihologiei consonantiste”, IX-E CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES, BUCAREST, 2-8 JUIN 1937

SÂMBĂTA, 10 oct. 2020, ORA 9.00, TRANSMISIE LIVE PE FACEBOOK la adresa M. Vlada – https://www.facebook.com/marin.vlada

UPDATE: TVR Craiova, Data: 11 octombrie 2020, Judet: Mehedinți, Reporter: Mihai Bădescu http://tvr-craiova.ro/stiri/stefan-odobleja-evocat-la-severin/

Casa memorială Ștefan Odobleja, CISO 2020 – https://www.youtube.com/watch?v=JjVbV7LWqmg&feature=youtu.be

 • Ultimul discurs al acad. Alexandru Surdu la CISO 2020 Ștefan Odobleja, 10 octombrie 2020, Drobeta Turnu Severin. Explicații privind faptul că Odobeja a fost un geniu – veți înțelege conceptele de CONSONANȚĂ și REZONANȚĂ prin care a inventat CIBERNETICA, o nouă știință.
 • https://youtu.be/xD0ugNC4q6Q
 • CISO 2019 (ediția a XII-a) – 80 de ani de la publicarea lucrării “Psychologie Consonnantiste” (vol. II, 1939). La eveniment vor participat personalități ale vieții științifice și culturale din Romania și din străinătate: Acad. Alexandru SURDU, Prof. dr. Vasile CÂNDEA, Acad. Victor VOICU, Acad. Leon DĂNĂILĂ, Dr. Mihai NEAGU, Prof. Habil. DHC Dan RIGA, Prof. Habil. DHC Sorin RIGA (Elveția), Prof. dr. ing. Paul STERIAN, Prof. dr. Leon ZĂGREAN, Prof. dr. Adrian RESTIAN, Prof. dr. Constantin DUMITRU-DULCAN, Conf. dr. Marin VLADA, Prof. dr. Aurel POPA-WAGNER, (Rostock, Germania), precum și oameni de știință și de cultură din Drobeta-Turnu Severin. Comitetul de organizare: Ing. Ștefan ODOBLEJA jr. – președintele Fundației ,,Ștefan Odobleja”, Prof. dr. Dan VIOREL – matematician, Col (r), Dr. Nicolae POPESCU- vicepreședinte, Prof. dr. Tudor RĂȚOI , Ing. Cornelia CIUCIU- secretar general, Av. Natalia Odobleja- vicepreședinte.SURSE – http://c3.cniv.ro/?q=2019/odobleja-2019, www.edumanager.ro .
 • 15 noiembrie 2019 – participarea ing. Stefan Odobleja jr. – președintele Fundației „Ștefan Odobleja” si a conf. dr. Marin Vlada – coord. proiectului „Romanian Informatics” la Simpozinul Național „Educație și formare pentru societatea dicitală”, Colegoil Ștefan Odobleja Craiova.
 • CISO 2018 (ediția a XI-a) – 80 de ani de la publicarea lucrării “Psychologie Consonnantiste” (vol. I, 1938). La 13 octombrie 2018, în organizarea Fundației „Ștefan Odobleja”, la Hotelul Severin al Episcopiei Severinului și Strehaiei, s-a desfășurat Simpozionul internațional anual „ȘTEFAN ODOBLEJA – ETERNITATE LA TIMPUL PREZENT“, Sursa: prof. dr. Tudor Rățoi, Simpozionul internațional anual „ȘTEFAN ODOBLEJA – ETERNITATE LA TIMPUL PREZENT“, Revista de lingvistică și cultură romănească, nr. 23, 2018, https://limbaromana.org . Vineri a fost vizitată Casa Memorială Ștefan Odobleja din satul Ștefan Odobleja (fost Valea Hoțului, apoi Valea Izvorului), iar sâmbătă au fost susținute comunicări științifice de: academicienii Alexandru Surdu, Leon Zăgrean, Adrian Restian, prof.univ.dr. Aurel Popa Wagner, profesorii Tudor Rățoi, Viorel Sahagian, Nicușor-Marian Pele – Trăiloiu, col. (r) dr. Nicolae Popescu (implicat alături de ing. Ștefan Odobleja Jr. în organizarea simpozionului), col.dr. Mihail-Silviu Tudosie, col.dr. Iovan Vlădaia și, evident, mentorul simpozionului, ing. Ștefan Odobleja Jr. Acesta din urmă a prezentatprezenta un interesat și inedit text de Reconstituiri. Alte resurse – Ion Jianu, „80 de ani de la apariția Psihologiei consonantiste a lui Odobleja”, 10 octombrie 2018, https://www.gds.ro/
Anul 2018, Casa Memorială Ștefan Odobleja din satul „Ștefan Odobleja” (fost Valea Hoțului, apoi Valea Izvorului)
 • CISO 2017 (ediția a X-a) – 115 de ani de la nașterea savantului, 20-21 octombrie 2017, Drobeta-Turnu Severin, s-a desfășurat Simpozionul internațional anual „ȘTEFAN ODOBLEJA”. În prima zi, participanții au fost invitați să facă o excursie în satul Valea Hoțului, Mehedinți, acolo unde s-a născut savantul, la casa părintească a acestuia, reconstruită de fiul său, ing. Ștefan Odobleja, cu gândul de a amenaja acolo o casă memorială. Cea de-a doua zi a fost deschisă de ing. Ștefan Odobleja, care a amintit că simpozionul se desfășoară la puțin timp după împlinirea a 115 ani de la nașterea savantului. De asemenea, vorbitorul s-a referit la proiectul reconstrucției casei părintești și la intenția de a amenaja aici o casă memorială care să reconstituie mediul în care s-a născut și s-a format în primii ani de viață și de școală viitorul savant și chiar mai mult decât atât, să reconstituie universul rural specific acestei zone a Mehedințiului în primele decenii ale secolului al XX-lea. Odobleja se află, pe merit, în compania marilor noștri oameni de știință și de cultură, cu trecerea timpului numele lui dobândind o tot mai amplă notorietate. O dovadă în această direcție este apariția, încă din timpul vieții savantului, a lucrării „Introducere în logica rezonanței„, cu o prefață a lui C. Noica, ceea ce n-a fost un lucru întâmplător. Sursa: Rățoi Tudor, https://limbaromana.org/revista/%E2%80%9D%C8%99tefan-odobleja-%E2%80%93-eternitate-la-timpul-prezent%E2%80%9C/
 • CISO 2016 (ediția a IX-a) – 29-30 octombrie 2016, s-a desfășurat Simpozionul internațional anual „ȘTEFAN ODOBLEJA”, Drobeta-Turnu Severin.
Anul 2016, În fața statuii marelui savant dr. Ștefan Odobleja de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin
 • CISO 2015 (ediția a VIII-a) – 11 iulie 2015, s-a desfășurat Simpozionul internațional anual „ȘTEFAN ODOBLEJA”. A fost prezentată scrisoarea ing. dr. Stelian Bajureanu – un apropiat al dr. Ștefan Odobleja, trimisă (în 11 mai 2006) prof. dr. Leon Dănăilă, prieten din copilărie cu ing. dr. Stelian BajureanuScrisoarea a fost pusă la dispoziţie de dr. Dan Alexoae – cel care a primit-o de la dr. Leon Dănăilă. Alexandra Georgescu, Simpozion internaţional în memoria savantului Ştefan Odoblejawww.adevarul.ro, 12 iulie 2015 | Alte surse – https://ziare.com
 • CISO 2014 (ediția a VII-a) – 75 de ani de la publicarea lucrării “Psychologie Consonnantiste” (vol. II, 1939).
 • CISO 2013 (ediția a VI-a) – 75 de ani de la publicarea lucrării “Psychologie Consonnantiste” (vol. I, 1938). 26 octombrie 2013, Simpozionul închinat memoriei celui care a fost părintele ciberneticii generalizate și autorul “Psihologiei consonantiste” a debutat sâmbătă cu prezentarea unui film documentar “Ștefan Odobleja” realizat în urmă cu mulți ani (1978) de Aristide Buhoiu, realizator TVR, https://adevarul.rohttps://ziare.com/ | Video – Colegiul Nașional Pedagogic „Ștefan Odobleja” Turnu Severin – https://www.youtube.com/watch?v=oWDWUpTwAbw | Un monument pentru savantul Ştefan Odobleja, https://adevarul.ro/

Despre monumentul Ștefan Odobleja (va fi unic în lume)simbol al perfecţiunii naturii, bipolaritate a lumii şi a Ciberneticii, al datului primordial de la atom la stea, din care se ciopleşte cubul prin conştiinţa existenţei umane.

Rămâne de văzut în ce măsură şi autorităţile locale vor sprijini proiectele Fundaţiei „Ştefan Odobleja”, care doreşte să ridice în centrul municipiului Drobeta Turnu Severin un monument închinat memoriei marelui savant. Având în vedere că momumentul original a fost furat din cimitirul ortodox la data de 1 iulie 1998, Ştefan Odobleja jr. consideră că realizarea acestuia va fi un act de restituire, iar amplasarea sa în zona centrală va da un prilej tinerilor căsătoriţi să se fotografieze în faţa acestui simbol al oraşului. Practic, ar fi nevoie ca Primăria să-şi dea acordul pentru a locaţie centrală, finanţarea fiind asigurată de un colectiv de oameni de bine. Artistul plastic Adrian Curcan, cel care va realiza acest monument, a precizat astăzi la Drobeta Turnu Severin  că prin forma, proporţiile şi materialele propuse, monumentul va fi unic în lume. „Soclul are 5-7 trepte pentru a crea monumentalitate lucării, pe axa străzii pietonale pentru a se trece prin lucrare, atingând cubul cu mâinile-simbol al raţiunii umane în dialogi cu sfera – simbol al perfecţiunii naturii, bipolaritate a lumii şi a Ciberneticii, al datului primordial de la atom la stea, din care se ciopleşte cubul prin conştiinţa existenţei umane. După macheta la scara de 1/7, dacă va fi acceptată,  se poate turna în bronz, lucrarea montată în 1979 la cimitir şi dispărută în prezent, care ar trebui refăcută printr-o replică identică, montată mult mai bine şi asigurată într-un sistem şi înlocuită acea <caricatură> de la mormântul savantului, care nu-mi aparţine şi nici nu face cinste memoriei dr. Ştefan Odobleja”, a spus sculptorul Adrian Curcan.

Sursa: Alexandra Georgescu, adevarul.ro, 2013,
https://adevarul.ro/locale/turnu-severin/simpozion-national-dedicat-savantului-Stefan-odobleja-1_526b94f1c7b855ff568091bf/index.html

Ing. Ștefan Odobleja jr. și Prof. dr. Tudor Rățoi (alături simbolul consonanței)

 • CISO 2012 (ediția a V-a) – 12-14 octombrie 2012, Sub genericul “Eternitatea la timpul prezent”, evenimentul, organizat de Fundația “Ștefan Odobleja” și Arhivele Statului Drobeta-Turnu Severin, a debutat Simpozionul internațional anual „ȘTEFAN ODOBLEJA“, la Drobeta-Turnu Severin.
 • CISO 2011 (ediția a IV-a) – 15 octombrie 2010, Personalități marcante din domeniul științei și medicinei și-au dat întâlnire în aula Colegiului Național “Traian”, unde, timp de câteva ore, participanții au depănat amintiri din perioada în care savantul își croia drumul spre cunoaștere. Sursa: https://ziare.com/ .
 • CISO 2010 (ediția a III-a) – 13 noiembrie 2010, Sub genericul “Eternitatea la timpul prezent”, evenimentul, organizat de Fundația “Ștefan Odobleja” și Liceul Pedagogic “Ștefan Odobleja”, a debutat Simpozionul internațional anual „ȘTEFAN ODOBLEJA “, sâmbată la Drobeta-Turnu Severin. Sursa: https://ziare.com/
 • CISO 2009 (ediția a II-a) – 70 de ani de la publicarea lucrării “Psychologie Consonnantiste” (vol. II, 1939).
 • CISO 2008 (ediția I) – 70 de ani de la publicarea lucrării “Psychologie Consonnantiste” (vol. I, 1938).
 • CISO 2002CENTENAR „Ștefan Odobleja”, Simpozionul “Ștefan Odobleja – la centenarˮ, 16 octombrie 2002

. 2002 octombrie 16. Programul Simpozionului “Ștefan Odobleja – la centenarˮ, 16 octombrie 2002.

Simpozionul “Ștefan Odobleja – la centenarˮ 16 octombrie 2002 – orele 11,00

Program

Ora 11,00 – deschiderea simpozionului – alocuțiuni – acad. Mihai Drăgănescu – Locul lui Ștefan Odobleja în știință, – prof. dr. Constantin Dumitru Mârghia – Ștefan Odobleja – omul, – dr. Gheorghe Brătescu – Medicul Ștefan Odobleja, – Ștefan Odobleja jr. – Alături de tatăl meu, Ștefan Odobleja, – prof. univ. dr. Ioan Cristescu – Ștefan Odobleja și procesele cognitive, – medic Maria Pătrașcu – Medicina omului sănătos – cronotipologie – biocron, – dr. ing. Tudor Ștefan – Paralelă Ștefan Odobleja – Ion Basgan, – Gabriel Acălugăriței – Locul lui Ștefan Odobleja în filozofia științei consonantice și cibernetice, – prof. Tudor Ghinea – Ce înseamnă logica rezonanței pentru tineret, – dr. ing. Nicolae Diaconescu – Savanți români în contextul universal

Ora 13,00 – Decernarea premiului ˮprof. Ing. Dimitrie Leonida“ – ediția a VII-a

Arhiva personală ing. Ștefan Odobleja, tip., 1 f.

=========================================================

Conferința Națională de Cibernetică (CNC) – Comisia de Cibernetică a Academiei Române

 • CNC 2002 (ediția a X-a), Conferinta Nationala de Cibernetica „Odobleja-100” cu participare internationala, editia a X-a, Volumul de lucrari, 5-8 noiembrie, Bucuresti, Editura AISTEDA, 2002

 • CNC 1995 (ediția a VIII-a)
 • CNC 1994 (ediția a VII-a), CNC 1993 (ediția a VI-a), CNC 1992 (ediția a V-a), CNC 1991 (ediția a IV-a), CNC 1990 (ediția a III-a), CNC 1989 (ediția a II-a)

CNC 1993 – “Conferinţa Naţională de Cibernetică”, 15-16 noiembrie 1993, De la doamna prof. univ. dr. Eufrosina Otlăcan (24 iulie 2021, București) .

„Un gând pentru Ştefan Odobleja” de Colonel Gheorghe Văduva, Redactor-şef al ziarului Armata României

Eram tânăr ofiţer, comandant de pluton în garnizoana Drobeta-Turnu Severin. O parte din viaţa mea se derula, cu putonul, la instrucţie, iar cealaltă parte – în Biblioteca oraşului. Descoperisem, acolo, fondul Bibicescu, un tezaur de cultură şi de valoare bine păstrat şi foarte bine gestionat. Eram student la filosofie, mă familiarizasem cu “Organon”-ul lui Aristotel şi cu “Dialogurile” lui Platon, mă fascinau Tarski, Lukasiewicz, Bertrand Russel şi Heidegger, dar îl căutam cu insistenţă pe Norbert Wiener, întrucât se apropia examenul de Cibernetică. Şi, tot căutându-l pe Wiener, am descoperit, în mica bibliotecă a unui prieten, antrenor de lupte în Drobeta Tr. Severin, “La psychologie consonantiste”, două volume. Le-am citit pe nerăsuflate. Stil simplu, propoziţii scurte, aproape milităreşti, redundanţă zero, informaţie maximă. Lucrarea m-a uluit. Erau în paginile acelea – scrise în franceză şi tipărite la imprimeria din Logoj – acumulări de o viaţă, o trudă imensă de sinteză, o sesizare inteligentă şi sigură a reversibilităţii, o deosebită rigoare ştiinţifică şi o disciplină de chirurg. Consonanţă-disonanţă, reversibilitate, echilibru, reacţie, echivalenţă, legea compensaţiei, legea finalităţii etc., într-o tratare sistemică şi elegantă, dovedeau clasa intelectuală înaltă a autorului şi conţineau valoarea unei descoperiri prin contrucţie, prin zidărie. Cărămidă cu cărămidă. Am citit, apoi, “La phonoscopie”.

Dar, mai ales, l-am văzut pe autor. Era vecin cu un unchi al meu, undeva, pe strada Kiseleff. Trăia retras, în universul cărţilor, ceea ce unora – oameni ai întâlnirilor de pe la porţi – li se părea într-un fel ciudat. O căsuţă pe colţ, o curte mică, vreo câteva viţe de vie, găini, lemne pentru iarnă. L-am cunoscut şi l-am admirat. Rezistase anilor şi uitării. Studiosul medic militar, locotenent-colonel dr., era acelaşi studios pensionar.

Recunoaşterea a venit târziu, la bătrâneţe. Şi a venit cum a venit. Dar, cum spunea Schopenhauer, dacă pleci de dimineață undeva şi îţi propui să ajungi la destinaţie pe la prânz, însă nu reuşeşti să-ţi realizezi obiectivul decât târziu, către seară, tot e ceva. Înseamnă că ai ajuns.

Ştefan Odobleja a ajuns. La recunoaşterea meritelor sale. Câţiva ani mai târziu, a fost înmormântat cu fanfară şi onoruri militare. Ulterior, casa lui s-a mărit. Fiul său îi poartă, cu respect, numele.

Dacă ajungeţi, vreodată, în Drobeta-Tr. Severin, căutaţi intersecţia străzilor Kiseleff şi Aurelian (Nota ed., azi aceasta se numește str. Ștefan Odobleja). Acolo, pe colt, a trăit un om deosebit, unul din întemeietorii a ceea ce noi, azi, numim, pe drept sau pe nedrept, Cibernetică.

NOTĂ. Articolul este publicat în volumul “Conferinţa Naţională de Cibernetică”, 15-16 noiembrie 1993, Editura Europa Nova, Bucureşti 1994, pag. 11

 • CNC 1988 (ediția I) – 50 de ani de la publicarea lucrării “Psychologie Consonnantiste” (vol. I, 1938).
 • Anul 1986 – Simpozionul Cibernetică și consonantică “Contribuții românești la dezvoltarea științei – precursori, întemeietori și promotori ai ciberneticii” (a II-ediție), 13-15 iunie 1986, Iași
 • Anul 1986– Al IX-lea Simpozionul Ștefan Odobleja, fondatorul ciberneticii generalizate – “Mehedinți. Cultură și civilizație”, 9-11 Mai 1986, Drobeta- Turnu Severin
 • CNC 1983 – 45 de ani de la publicarea lucrării “Psychologie Consonnantiste” (vol. I, 1938).
 • Anul 1985 A III-a Conferință Națională de Cibernetică – “20 de ani de la Congresul IX PCR. Cibernetica și informatica în slujba dezvoltării economoco-sociale a țării” (comunicări științifice), 3-4 octombrie 1985, București
 • Anul 1985 – Al VIII-lea Simpozionul Moștenirea Ștefan Odobleja – “Mehedinți. Cultură și civilizație”, 4-5 Mai 1985, Drobeta- Turnu Severin
 • Anul 1984 – Al VII-lea Simpozionul Moștenirea Ștefan Odobleja – “Mehedinți. Cultură și civilizație”, 1-2 decembrie 1984, Drobeta- Turnu Severin
 • Anul 1983 – Al VI-lea Simpozionul Moștenirea Ștefan Odobleja – “Mehedinți. Cultură și civilizație”, 3-4 decembrie 1983, Drobeta- Turnu Severin
 • Anul 1983 – Simpozionul Cibernetică și consonantică “Orizontul ciberneticii românești în perspectiva revoluției științifico-tehnice contemporane” (prima ediție), 27-28 octombrie 1983, Iași
 • Anul 1983 – Apar documentele Simpozionul Internațional de Cibernetică “Ștefan Odobleja” – 80 de ani de la nașterea întemeietorului ciberneticii generalizate, Lugoj, 22-24 octombrie 1982, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pehham New York
 • Anul 1982 Al II-a Simpozionul de cibernetică generală și logică a rezonanței, 6-7 noiembrie, Drobeta-Turnu Severin și Orșova (64 de comunicări științifice)
 • Anul 1982 Simpozionul Internațional de Cibernetică “Ștefan Odobleja” – 80 de ani de la nașterea întemeietorului ciberneticii generalizate, Lugoj, 22-24 octombrie și înființarea Academiei Internaționale de Cibernetică “Ștefan Odobleja” (au participat 91 de membri fondatori, având și un birou executiv condus de Prof. dr. Iosif Constantin Drăgan și un birou executiv condus de Prof. dr. Paul Postelnicu, iar din anul 1986 de Prof. dr. Cesar Buda, în calitate de președinte executiv)
 • Anul 1982 – Cibernetica generalizată – Ștefan Odobleja, Masă rotundă, Lugoj, 26-27 iunie 1982, Editions Nagard-Paris-Roma-Mntreal-Pelham New York

 • Anul 1979 – Simpozionul jubiliar “40 de ani de la fundamentarea conceptului ciberneticii generalizate”, Drobeta-Turnu Severin, 2-3 noiembrie 1979 (32 de comunicări susținute de către specialiști în cibernetică, informatică, psihologie, medicină, lingvistică și sociologie)