Sponsorizări/Donații (3.5%)

AJUTĂ, NU TE COSTĂ NIMIC! Direcționează.

FORMULAR ANEXA 2 / 230 – CERERE (*) privind destinația reprezentând până la 3% din impozitul anual datorat (**) – https://odobleja.ro/230_opanaf_147_2020/

*) Cererea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente / activități agricole impuse
pe bază de normă de venit, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate
intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor
forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani **)
**) Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de cel mult
2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.

Date de contact

Asociația: Fundația „Ștefan Odobleja”, înregistrare (cod unic 11614880) din data de 31 martie 1999

  • Președinte: Ing. Ștefan Odobleja jr., fiul savantului
  • Adresă: Str. Ștefan Odobleja Nr. 72, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, cod 220154
  • Web: https://odobleja.ro
  • E-mail: stefanodobleja.fundatia[at]gmail.com [adresă pentru a trimite mesaje]
  • Account no. UniCreditBank RO25BACX0000002120089000

–––––––––––––––––––––––––––––––––––