Proiecte propuse

Conceptul de feedback (legea reversibilității a dr. Ștefan Odobleja – 1938) – o prioritate științifică românească / The concept of feedback (the law of reversibility of Dr. Ștefan Odobleja – 1938) – a Romanian scientific priority

Psihologia consonantistă a relevat importanţa mecanismelor duale, binare şi dihotonice atât în psihologie cât şi dincolo de ea, în toate ştiinţele. A sugerat şi a aplicat ca o altă esenţială pentru mecanizarea gândirii, împreună cu circularitatea. În locul logicii pe baza lui 3, acesta a propus şi a schiţat o logică pe baza lui 2.” Ștefan Odobleja

Anul 2020

  • Elaborarea site-ului Fundației „Ștefan Odobleja” – ianuarie 2020 (concepere categorii și meniuri, Conf. dr. Marin Vlada, Designed by Advanced Technology Systems), iunie 2020 (actualizare și ordonarea documentelor, resurselor, cărților etc – ing. Ștefan Odobleja jr., Conf. dr. Marin Vlada)
  • Site-ul dr. Ștefan Odobleja… by Marin Vlada

Site-ul dr. Ștefan Odobleja… by Marin Vlada

Ștefan Odobleja, Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. 1938-1983, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York (Ediția 1983 în limba franceză, după ediția din anul 1938-1939, sub îngrijirea prof. dr. Constantin Drăgan și prof. dr. ing. Paul Postelnicu), 877 pag.

https://www.scribd.com/document/471965591/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-1938-1983
https://www.scribd.com/document/471967147/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-231-440-pag
https://www.scribd.com/document/471968636/p-441-640-pdf
https://www.scribd.com/document/471970326/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-pag-641-877