Cibernetică & Teoria sistemelor

Academia Română: “Dacă prestigiul oricărei instituţii este dat de calitatea celor care fac parte din ea, atunci acest adevăr este valabil mai mult ca oriunde în cazul Academiei Române, care, de la înfiinţare şi până în prezent, a numărat printre membrii ei ilustre personalităţi ale ştiinţelor, literelor şi artelor, între care: … Ștefan Odobleja, descoperitorul ciberneticii“, https://acad.ro/academia2002/acadrom/pag_ist_mem.htm

  • MĂRTURISIRE – momentul și ideile ce l-au condus la „Psihologia consonantistă„:După publicarea cărții „La fonoscopie”, Ed. G. Doin Paris, 1935, a urmat o periodă de relaxare. În primăvara anului 1935 am fost medic recrutor în Caraș (Reșița, Anina, Lugoj, Oravița etc.). Am luat parte la un bal, pentru mine de neuitat. La Reșița, am făcut plimbări intr-o regiune care are lucruri foarte frumoase (grădinile de la Marila, Anina etc.). Intr-o frumoasă zi cu soare am făcut o plimbare pe platoul muntos de la Bocșa Montana, de dimineață până seara. M-am bucurat mult, era iarbă, flori, brădet și păsări, și am avut o efervescență de gândire, pe care am înregistrat-o pe hârtie. care niciodată nu mi-a lipsit din buzunar. În acea zi am luat hotărârea de a elabora o Psihologie în limba română, de cca 250-300 pagini, în spiritul vederilor mele care se cristalizaseră în jurul ideii de rezonanță (eu îi ziceam de preferință consonanță, poate pentru că mă ocupasem mult cu acustică în timpul primului studiu)! În timpul primului studiu mi-am format și mai bine metoda de lucru. Am făcut rafturi, am clasat ideile în dosare pe capitole, am făcut tabele lungi cât o rogozină cu toate ipotezele plauzibile pe o parte, cu toate fenomenele fizice, pe de altă parte, după unul din multele modele ce le am în „Psihologia consonantistă” la capitolu Euristică. Lucram cu o metodă de gândire foarte perfecționistă. Metoda era a mea, inventată de mine (azi nu știu dacă o mai fi și a altuia)„.

În anul 1938 Odobleja vorbește despre creierul informațional. În opinia sa, organismul uman trebuie privit ca un tot hiperintegrat, în care creierul este cea mai performantă parte a ființelor din univers. Creierul face gândirea gândirii, adică este depozitarul conștiinței. Iată de ce s-a referit Ștefan Odobleja la creier când a scris “Psihologia consonantistăˮ, aici aflându-se foarte multe mecanisme circulare (cibernetice), permițând acestui organ ca, plecând de la o lume, să construiască o altă lume.” prof. dr. Adrian Restian

Ștefan Odobleja, Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. 1938-1983, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York (Ediția 1983 în limba franceză, după ediția din anul 1938-1939, sub îngrijirea prof. dr. Constantin Drăgan și prof. dr. ing. Paul Postelnicu), 877 pag.

https://www.scribd.com/document/471965591/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-1938-1983
https://www.scribd.com/document/471967147/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-231-440-pag
https://www.scribd.com/document/471968636/p-441-640-pdf
https://www.scribd.com/document/471970326/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-pag-641-877

Interacțiuni psihosomatice. Sursa: adaptare după Ștefan Odobleja (1982): Psihologia consonantistă, Editura științifică și Enciclopedică, București, p. 425.

Dr. Ștefan Odobleja, “Cibernetică și Psihologie Consonantistăˮ – the Third International Congress of Cybernetics and Systems, Bucharest, Romania, 1975

Dr. Ștefan Odobleja, din lucrarea “Cibernetică și Psihologie Consonantistăˮ prezentată Secțiunea a 7-a din cadrul Congresului Internațional de Cibernetică din București, care se ține la A.S.E., Piața Romană și str. Dorobanților 15, între 25 și 29 august. Versiunea în limba engleză în Modern trends in cybernetics systems (in three volumes), Volume III. Proceedings of the Third International Congress of Cybernetics and Systems, Bucharest, Romania, August 25-29, 1975 (Editors in Chief: J. Rose, C. Bilciu), SPRINGER VERLAG, Berlin, Heidelberg, New York. p. 1211-1215.

  • Psihologia consonantistă a încercat o nouă abordare între sistemele vii și non vii, între extremele de viață și de gândire (minte și gândire) și acelea de non – viață (mașini). Aceasta a încercat să unească logica și psihologia; ambele cu fiziologia, toate trei, cu fizica și toate patru cu tehnologia. De asemenea, a generalizat de la fizică la psihologie, iar apoi a extrapolat de la psihologie la toate științele, inclusiv fizica, într-o încercare de a stabili o psihologie universală. Mai mult decât atât, a fost pătruns de un spirit critic puternic unificator și sinteze practicate pe scară largă, adoptând un punct de vedere multidisciplinar. Acest concept a sugerat o imagine de ansamblu asupra psihologiei și asupra tuturor științelor, prin extinderea perspectivelor de spațiu și timp. Teoria noastră a fost în căutare de legi comune, generale și aplicate în mai multe domenii și discipline științifice; aspira la descoperirea legilor universale încercând să descopere noi conexiuni între științe.”
  • Psihologia consonantistă a relevat importanța mecanismelor duale, binare, dihotomice, atât în psihologie cât și dincolo de ea, în toate științele. A sugerat și a aplicat acest mecanism ca o altă cale esențială pentru mecanizarea gândirii, împreună cu circularitatea. În locul logicii pe baza lui 3, aceasta a propus și a schițato logică pe baza lui 2. Acesta a dezvăluit, de asemenea, rolul important al acordurilor și dezacordurilor, de consonanță și disonanță, precum și de selecție, prin rezonanță, în mașina de gândire naturală, care de altfel a constituit, de asemenea, un model care urmează să fie imitat pentru realizarea gândirii artificiale. În plus, a relevat rolul acordurilor în structura generală a tuturor științelor.”

Anul 1980 – Lucrări prezentate de cercetătorii români la al IV-lea Congres “Sisteme generale și Cibernetică”, Amsterdam -1978

CYBERNETICS ACADEMY ODOBLEJA

News Letter  4/1983 CYBERNETICS ACADEMY ODOBLEJA

Prof. Dr. I.C. Dragan (H. Pres.), Via Larga, 9 – Milano (I), Prof. Dr.P. Postelnicu (E. Pres.), Dr. W. Riva (Vice Pres.), Calea Dorobanti, 102- Bucarest (RO), Via Pretorio, 7 – Lugano (CH), Dr. R. Mantz (Vice Pres.), Trompberger Weg, 7 – Hilversun (NL), Prof. Dr. N. Tzannes (Vice Pres.), University of Patras – Patras (GR), Prof. Dr. D. Szekely (Vice Pres.) P.O.Box 1363 Jerusalem (IS) , rof. Dr. H. El Shirbeeny (V. Pres.), University of Technology – Baghdad (IQ)

Eng. S. Odobleja Jr. (Member), Prof. Dr. Al. Olaru (Member), Prof. V. Pârvănescu (Member), Dr. Liviu Petrina (Member), Dr. Al. Surdu (Member)

Head office, Via Pretorio, 7 – Lugano (CH), Secretariats, Str. Ion Creanga, 5 – 1700 Lugoj (RO), Via Larga, 11 – 20122 Milano (I)

***

CYBERNETICS CONFERENCE, Iasi, 27/28 october 1983

An important Conference took place in Iasi (Romania) on 27/28 October 1983 on the general theme ˮThe horizon of Romanian Cybernetics in perspective of contemporary scientific-technical revolution“. The Conference has been organized by the local University in cooperation with the Polytechnic Institute and with the support of the Academy of Romania. The conference has been attented by qualified experts coming from various parts of the Country who presented important and interesting on Odobleja’s personality and works.

During the debates, it has been especially pointed out the connection between the machines at artificial intelligence with Odobleja  forecasts regarding the mechanization of the thought; it has been  also made an investigation on Odobleja concepts in connection with the principles in the field of  law, linguistics, logic and sociology, by the analysis of the relation existing between science, technique and philosophy through the prism of Consonantist Psychology. More details of this conference will be given  by the issue of the Newsletter.

***

CYBERNETICS ACADEMY ODOBLEJA

Decision taken during the first Meeting of the Executive Board 23 Octobre 1982

After the closing of the works of the Symposium, dedicated to the 80th anniversary of birth of St. Odobleja, the Executive Board has held its first meeting and on that occasion some decision, concerning the activity of this Academy, have been taken. Also some writers, journalists ans special guests have participated in such a meeting. Some persons praised this initiative and made different proposals concerning the activity of the Academy.

The decisions taken by the Executive Board are briefly the following:

– Accomplishment of the registration formalities of the Academy by the Dragan European Foundation in Lugano, as soon as possible;

– Elaboration, printing and distribution of a periodical <<News Letter>> in order to:

a) present the Cybernetics Academy Odobleja constituted in Lugoj during the International Symposium on 22/24th October 1982;

b) point out the figure and the discoveries of Stefan Odobleja in the field of Cybernetics;

c) inform the scientists on the correspondence between Odobleja and scientists in any part of the world;

d) ask to experts from  any country to draw up articles of high scientific level;

e) collect  articles written on Odobleja in one or more volumes ad hoc;

-) Appointement of a Secretary  for collecting the information from experts and for organizing the publications and the distribution of the <<News Letter>>. The secretary should also collect information through specialized magazines and books,

-) Establishment of a preliminary budget on costs for the <<News Letter>> and  for the publishing of books relating Odobleja and cybernetics in general;

-) Finding for the life of the Academy the necessary resources, which could be:

a) registration and contribution fees of Associates:

b) obtention of research contracts and other consulting services;

c) publication of magazines and books;

d) relations with intergovernamental and other official organizations;

e) establishment and publication of a lexicon of cybernetics terminology;

f) translation, printing and distribution of <<Psychologie Consonantiste>> in English language.

Atleast, it is considered useful to examine the opportunity to call the Association <<Cybernetics Academy Odobleja>>.

***

Minute of the Constitution of the <<Cybernetics Academy Odobleja>>

A number of persons, participating in the Symposium dedicated to the 80th anniversary of birth of the Romanian scientist Stefan Odobleja, author (1937) of the first fundamental book on General Cybernetics (Psychologie Consonantiste) interested  in such a field and wishing to emphasize the contribution of city to the science, met together in General Assembly of founders under the chairmanship of the Dragan European Foundation’s president Prof. Dr. J.C. Dragan, resolved unanimously to constitute an international association, as non profit body, called <<Cybernetics Academy Odobleja>> with head office in Lugano (Switzerland), and signated this minute for acceptance.

The Association will function in accordance with the Swiss Civil Code and the Statutes, which were read by the Chairman and duly approved by the Assembly.

List of the signatures of the founders:

Josif Constantin DRAGAN (Milano), Paul POSTELNICU (București), Robert MANTZ (Hilversum), Nicolas TZANNES (Patras), David SZEKELY (Jerusalem), Hoseiny EL SHIRBEENY (Bagdad), Constantin POPA (Timișoara), Alexandru OLARU (Craiova), Stelian BAJUREANU (Pitești), Ioan CIOLAN (Sibiu), Andrei FILIP (Sibiu), Gheorghe MORARU (București), Ștefan ODOBLEJA (Drobeta), Virginia ODOBLEJA (Drobeta), Emil POENARU (Brașov), Ion LASCU (Drobeta), Ioan TÂRZIU (Timișoara), Cristian DUMITRESCU (București), Constantin NICHIFOR (București), Minerva ATANASIU (București), Florian VLĂDICA (Drobeta), Artur SILVESTRI (București), Vasile JECAN (Lugoj), Constantin NEGREANU (Drobeta), Constantin ATANASIU (București), Constantin PROTOPOPESCU (Strehaia), Ion STROE-OANCEA (Drobeta), Constantin  APREOTESEI (București), Angela MIHAIL (București), Vasile SPORICI (Bacău), Șerban AVRĂMOIU (Craiova), Virgil MEDAN (Cluj-Napoca), Cornel ȚĂRANU (Cluj-Napoca), Isac DORU (Sibiu), Mircea GROZA (Brașov), Hans-Otto STAMP (Sibiu), Alexandru SURDU (București), Aurel NEMEȘIU (București), Ion GRECESCU (București), Mircea LEPĂDĂTESCU (București), Gabriel CHIUZBĂIAN (București), Corneliu PETRILĂ (Iași), Horia MORARIU (București), Păun Ioan OTIMAN (Timișoara), Liviu PETRINA (București), Vasile VETIȘANU (București), Eftimie EFTIMIU (Drobeta), Raluca MONEA (București), Alexandru GIUCULESCU (Lugoj), Vasile PÂRVĂNESCU (Drobeta), Iancu GIUHAT (Drobeta), Mihai NANE (Drobeta), Iancu CORNĂNEANU (București), Ion STRĂCHINARU (Iași), Cesar BUDA (Iași), Ștefan UNGUREANU (Iași), Ioan ȚENCHEA (Timișoara), Mihai SCHEAU (Craiova), Constantin LĂZĂRESCU (București), Nicolae VASILESCU-CAPSALI (București), Cesar APREOTESEI (Timișoara), Victor ISAC (Hunedoara), Traian STĂNCIULESCU (Hunedoara), Ionel CHIRIȚĂ (Pitești), Nicolae FUIOREA (Craiova), Gheorghe BALICA (Craiova), Mihaela ROȘCA (București), Traian FILIP (București), Dumitru CONSTANTINESCU (București), Ion STĂNCIULESCU-MEHEDINȚI (București), Ioan PUȘCAȘ (Sălaj), Irina BĂICAN (Satul Mare), Ioan MAGHIAR (Sălaj), Liviu SOFONEA (Brașov), Nicolae IONESCU PALLAS (București), Mircea SOFONEA (București), Victor SOFONEA (Lugoj), Nicolae DAIA (București), Titus CÂRSTEA (Lugoj), Ioan BLAJ (București), Nicolae POP TOHĂNEANU (București), Ioan VÂLCAN (Lugoj), Ioan MIHOC (Lugoj), Marinca BACĂU (Lugoj), Ioan ARDELEANU (Lugoj).

***

CYBERNETICS ACADEMY ODOBLEJA, ED/sdp   Milan, 2nd May 1983

Head Office Via Pretorio, 7 – Lugano (CH), Secretariats Str. Creangă, 5 – 1700 Lugoj (R), Phone: (963) 12.898, Via Larga, 11 – 20122 Milano (I), Phone: (02) 87.04.87

TO ALL MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD

Dear Sir, We have just received from our First Vice-President Dr. Robert Mantz a letter dated 29/3/1983, photostatic copy of wich is attached hereto for your information. In this letter, Prof. David Szekely ia making suggestions about an abbreviated edition of “Psychology Consonantisteˮ. We consider these suggestions very interesting as they are among the objectives of the Academy to publish and to spread up as much as possible the scientific discoveries of Stefan Odobleja since 1938.

Any suggestion to this respect will be very much appreciated. Thanking you beforehand for your prompt reply (to addressedto ur Secretariat of Milan), we remain, dear Sir,

Yours faithfully,

CYBERNETICS ACADEMY ODOBLEJA

ss. Dr. C. Drăgan, (Prof. Dr. J.C. Dragan, Hon. President)

==============================================

Anul 2013 – MINUTA REACTIVĂRII ACADEMIEI DE CIBERNETICĂ GENERALIZATĂ ˮODOBLEJA“

Un număr de participanți la cea de-a IV-a ediție a Simpozionului Național “Ștefan Odobleja – Eternitate la timpul prezentˮ (26.10.2013), dedicate omului de știință român Ștefan Odobleja, autor al primei opere ce tratează teoria generală a ciberneticii (Psihologia consonantistă), interesați într-un asemenea domeniu, s-au întrunit sub egida Fundației ˮȘtefan Odobleja“ hotărând  în  mod  unanim reactivarea organizației international non-profit cu sediul la Lugano (Elveția), prin mutarea sediului la Drobeta-Turnu Severin (unde a trăit și studiat marele savant și unde se află manuscrisele încă  nestudiate ale savantului), sub noua denumire de Academia de Cibernetică Generalizată “Odoblejaˮ. Activitatea Academiei, prin sistemul informational actual, permite o bună colaborarea interuniversitară națională și internatională.

Lista semnăturilor participanților:

Prof. univ. D.H.C. Liviu Sofonea (Sibiu); ing. Iustin Capră, inventator (Ploiești); artist plastic Adrian Curcan (București); ing. Ștefan Odobleja jr. (Dr. Tr. Severin); prof. Viorel Sahagia (Dr. Tr. Severin); conf. univ. Tudor Rățoi (Dr.Tr. Severin); lector univ. col. (r) medic Nicolae Popescu (Dr. Tr. Severin); ec. Eugen Golea (Dr. Tr. Severin); comisar psiholog Mariana Cenea (Dr. Tr. Severin); ing. Cornelia Ciuciu (Dr. Tr. Severin); prof. Tania Pleniceanu (Dr. Tr. Severin); dr. Marius Pircioagă, medic (București); prof. univ. Dan Viorel (București); prof. Irina Drăghia Dr. Tr. Severin); av. Dragoș Dumitrașcu (Dr. Tr. Severin); ing. Costel Vișan, pictor (Dr. Tr. Severin); prof. Angela Toader (București); ec. Carmen Vintilescu (Orșova); ing. Grigore Vintilescu (Orșova); ec. Mihai Mocioalcă (Dr. Tr. Severin); ec. Mihai Udriște (Dr. Tr. Severin); lt.col.(r) medic Radu Gandă (Orșova); col.(r) medic Nicolae Cheiță (Craiova); medic Ștefan Sânpălean, chirurg (Dr. Tr. Severin); comisar jr. Marius Ciobanu (Dr. Tr. Severin); col.(r) medic Aurel Tudosie (Dr. Tr. Severin); g-ral (r) medic Ion Drăgușin (București); prof. univ. Aida – Mirela Tomescu (Oradea); lector univ. Gheorghe Florescu (Dr. Tr. Severin); ing. Ionuț Stoican (Dr. Tr. Severin); prof. Puiu Sîrboiu (Dr. Tr. Severin); prof. Marcela Sîrboiu (Dr. Tr. Severin) ec. Mioara Lăsculescu (Dr. Tr. Severin); ing. Constantin Lăsculescu (Dr. Tr. Severin); ec. Adrian Lăsculescu (Dr. Tr. Severin); medic Cristian Bușoi (București); prof. Marius Screciu (Dr. Tr. Severin).

***

STRUCTURA ACADEMIEI

Președinte fondator: prof. univ. dr. I.C. Drăgan, Președinte de onoare: Veronica Gușă de Drăgan

Președinte executive: prof. univ. dr. Traian Stănciulescu (Iași)

Prim-vicepreședinte: prof. univ. D.H.C. Liviu Sofonea (Brașov)

Vicepreședinți: academician Alexandru Surdu (București), prof. univ. dr. Robert Bota (USA),    col.(r)lector univ. dr. Nicolae Popescu (Dr. Tr. Severin), prof. univ. Aurel Popa – Wagner (Germania), ing. Ștefan Odobleja jr. (Dr.Tr. Severin),   prof.univ. dr. I.B. Iamandescu (București)

SECȚIUNEA MEDICINĂ INTEGRATIVĂProf. univ. dr. I.B. Iamandescu (București), Prof. univ. dr. Mario Michelangelo (Stromillo, Italia), Prof. univ. dr. Robert Bota (USA), Prof. univ. dr. Aurel Popa – Wagner (Germania), Col.(r)lector univ. dr. Nicolae Popescu (Dr. Tr. Severin), Lt.col. (r) medic Radu Gandă (Orșova), Dr. Bumb (Dr. Tr. Severin)

SECȚIUNEA PSIHOLOGIEComisar psiholog Mariana Cenea (Dr. Tr. Severin)

SECȚIUNEA MATEMATICĂProf. univ. dr. Dan Viorel (București), Prof. Viorel Sahagia (Dr. Tr. Severin)

SECȚIUNEA ISTORIE, FILOZOFIE, LOGICĂAcademician Alexandru Surdu (București), Conf. univ. dr. Tudor Rățoi (Dr. Tr. Severin)

SECȚIUNEA CIBERNETICĂ, INVENTICĂ, CREAȚIEProf. univ. dr. Traian Stănciulescu (Iași), Prof. univ D.H.C. Liviu Sofonea (Brașov), Inventator ing. Iustin Capră (Ploiești), Artist plastic Adrian Curcan – sculptor (București)

SECȚIUNEA ECONOMICĂEc. Eugen Golea (Dr. Tr. Severin), Col. (r) avocat Mihai Lahman (București)

SECȚIUNEA JURIDICĂ – Ing. Cornelia Ciuciu (Dr. Tr. Severin)

=================================================

Anul 2013 – revitalizarea Academiei ˮȘtefan Odobleja“

<După 2013 octombrie 27>[1]. Fundația ˮȘtefan Odobleja“, organizatoare a Simpozionului “Ștefan Odobleja – Eternitate la timpul prezentˮ- ediția 2013, se adresează doamnei Veronica Gușă de Drăgan,  rugând-o să sprijine revitalizarea Academiei ˮȘtefan Odobleja“ și să facă parte din conducerea ei (anexe).

FUNDAȚIA “ȘTEFAN ODOBLEJAˮ, DROBETA-TR. SEVERIN STR. ȘT. ODOBLEJA, NR. 72, MEHEDINȚI

CĂTRE, FUNDAȚIA EUROPEANĂ DRĂGAN

În atenția doamnei Veronica Gușă de Drăgan,

La inițiativa dumneavoastră a fost înființată în anul 1997 Fundația ˮGeneral Ștefan Gușă“, având scopul principal de a asigura o cât mai largă cunoaștere a personalității și a acțiunilor generalului Ștefan Gușă de-a lungul carierei sale militare dar mai cu seamă într-un moment de importanță istorică pentru libertatea neamului, pentru independența și integritatea României. La aceste deziderate a participat activ și medicul militar Șt. Odobleja pe cele două fronturi în cel de-al doilea război mondial, care a fost și este părintele ciberneticii generalizate și creatorul psihociberneticii.

Generalul Ștefan Gușă, Lt.col. medic Șt. Odobleja, regele Decebal (DECEBAL REX DRAGAN FECIT – cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa) sunt militarii neamului nostru, pe care regretatul prof. I.C. Drăgan i-a făcut nemuritori. O contribuție notabilă în acțiunea de restituire a avut-o Fundația Europeană “Drăganˮ, prin organizarea unor importante reuniuni științifice internaționale consacrate savantului român.

În legătură cu Academia Internațională de Cibernetică Ștefan Odobleja, aceasta a fost înființată în decembrie 1982, la Lugoj, când Fundația Europeană ˮDrăgan“ a organizat o masă rotundă dedicată savantului Ștefan Odobleja, la care au participat specialiști în domeniul ciberneticii, oameni de știință și de cultură, care l-au cunoscut pe Odobleja și opera sa. Cu această ocazie s-a hotărât înființarea unei asociații internaționale sub forma unei “Academii de cibernetică generalizată Șt. Odoblejaˮ, aceasta urmând a fi înregistrată cu sediul juridic (dar neînregistrat) în Elveția, la Lugano, în anul 1983, având președinte onorific pe prof.dr. I.C. Drăgan și președinte executiv prof. dr. Paul Postelnicu, prim vicepreședinte prof. dr. Robert Mantz (Hilversum).

Din anul 1996, prof. dr. I.C. Drăgan a transferat la Universitatea din Oradea principalele activități ale Academiei, încredințând conducerea ei rectorului de la acea vreme, prof. dr. ing. Teodor Maghiar, care a devenit președinte executiv iar coordonator al acestei comunități științifice a fost numit prof. dr. M.C. Demetrescu, care a decedat în anul 2006, moment în care Academia își încetează activitatea.

Fiul marelui savant, ing. Ștefan Odobleja jr., în anul 1999, pune bazele ˮFundației Ștefan Odobleja“ la Drobeta-Turnu Severin cu scopul de a se continua punerea în valoare a operei marelui savant, al cărei conținut de teze, idei, concepte ar aduce o importantă contribuție dezvoltării multor domenii științifice în favoarea bunăstării omenirii. Cu ocazia celei de-a IV-a ediții a Simpozionului Național “Ștefan Odobleja – Eternitate la timpul prezentˮ, 25-27 oct. 2013, la masa rotundă, s-a discutat și propus reactivarea Academiei la Drobeta-Turnu Severin, din următoarele motive:

  • La Direcția Județeană Mehedinți a Arhivelor Naționale, în fondul personal ˮDr. Ștefan Odobleja“, sunt păstrate documente încă nestudiate (circa 100000 file de manuscrise);
  • La Drobeta-Turnu Severin, str. Șt. Odobleja, nr. 72, este sediul Fundaței “Șt. Odoblejaˮ, al cărui președinte este fiul marelui savant, ing. Șt. Odobleja jr., unde se găsesc de asemenea documente și manuscrise (circa 20000 file);
  • La Drobeta-Turnu Severin și-a trăit ultimele clipe de viață marele savant;
  • În prezent, datorită tehnologiei avansate a comunicațiilor, Fundația ˮȘt. Odobleja“ are legături naționale și internaționale cu oameni de știință de la universități care cercetează în prezent opera lui Șt. Odobleja.

Având în vedere istoricul acestei Academii, am fi onorați să fiți de acord să faceți parte din conducerea acesteia, a cărei componență și structură o prezentăm alăturat (vezi Anexele), bineînțeles, nefiind forma finală, așteptăm și alte sugestii.

Cu deosebită considerație, Președintele Fundației “Șt. Odoblejaˮ, Ing. Șt. Odobleja jr., Col.(r) medic, lector univ. dr. Nicolae Popescu

Arhiva personală ing. Ștefan Odobleja, copie dactilo, 9 p.


[1] Idem.

=================================================

“Testamentulˮ științific al dr. Ștefan Odobleja

2014 iulie 1, Pitești. D. Bajureanu îi trimite ing. Ștefan Odobleja jr. “Testamentulˮ științific al dr. Ștefan Odobleja și două scrisori ale soțului său, Stelian Bajureanu, către prof. Cesar Buda.

Domnule ing. Șt. Odobleja,

Așa cum v-am promis (chiar dacă cu întârziere), vă trimit  în copie xerox ”Testamentul Dr. Șt. Odobleja“, scris pe hârtie-foiță și pe un dosar mapă, conținutul celor două materiale fiind identic. Din cât pot eu aprecia, ambele materiale sunt scrise de Dr. Odobleja, în mod cert cel de pe dosar este un original., De asemenea, vă trimit în copie două scrisori ale soțului meu către prof. Cezar Buda, în care se pun la punct unele lucruri întâmplate în timp în “Academia Odobleja”, ceea ce a și dus la supărarea lui pe profesorul Cezar Buda.

Sunt doar două din multele documente din care rezultă lupta permanentă (de când a luat cunoștință de Psihologia consonantistă) a soțului meu pentru a explica importanța acesteia ciberneticienilor din țară și străinătate. Vă donez, de asemenea, pentru ”Fundația Dr. Șt. Odobleja“, cartea scrisă de soțul meu în anul 2006: “Dicționar enciclopedic de consonantică și cibernetică consonantistă”, ediția I, publicată cu bunăvoința unor sponsori locali. Din păcate, ediția a II-a revăzută și adăugită (peste 1000 de pagini) nu s-a mai putut publica din cauza crizei. Ea se află în calculator și pe CD, dar atât.

Dorința soțului meu era să pot edita măcar 200 de exemplare, pe care să le trimit gratuit la toate marile biblioteci din țară. Acest lucru, din păcate, este imposibil pentru mine și rămân cu regretul că nu-i pot îndeplini această ultimă dorință.

Vă doresc sănătate și multe împliniri în ceea ce faceți pentru opera și numele tatălui Dvs., care merită din plin acest efort.

D. Bajureanu, Pitești, 01.07.2014

Arhiva personală ing. Ștefan Odobleja, orig., 1 f.

=====================================

Norbert Wiener, Cibernetica sau știința comenzii și comunicării la ființe și mașini, Ed. științifică, București, 1966