Academia Română: “Dacă prestigiul oricărei instituţii este dat de calitatea celor care fac parte din ea, atunci acest adevăr este valabil mai mult ca oriunde în cazul Academiei Române, care, de la înfiinţare şi până în prezent, a numărat printre membrii ei ilustre personalităţi ale ştiinţelor, literelor şi artelor, între care: … Ștefan Odobleja, descoperitorul ciberneticii“, https://acad.ro/academia2002/acadrom/pag_ist_mem.htm

  • Ing. Ștefan Odobleja jr. – președinte
  • Av. Natalia Odobleja – vicepreședinte

Fiul marelui savant, ing. Ștefan Odobleja jr., în anul 1999, pune bazele ˮFundației Ștefan Odobleja“ la Drobeta-Turnu Severin cu scopul de a se continua punerea în valoare a operei marelui savant, al cărei conținut de teze, idei, concepte ar aduce o importantă contribuție dezvoltării multor domenii științifice în favoarea bunăstării omenirii. Cu ocazia celei de-a IV-a ediții a Simpozionului Național “Ștefan Odobleja – Eternitate la timpul prezentˮ, 25-27 oct. 2013, la masa rotundă, s-a discutat și propus reactivarea Academiei la Drobeta-Turnu Severin, din următoarele motive:

  • La Direcția Județeană Mehedinți a Arhivelor Naționale, în fondul personal ˮDr. Ștefan Odobleja“, sunt păstrate documente încă nestudiate (circa 100000 file de manuscrise);
  • La Drobeta-Turnu Severin, str. Șt. Odobleja, nr. 72, este sediul Fundaței “Șt. Odoblejaˮ, al cărui președinte este fiul marelui savant, ing. Șt. Odobleja jr., unde se găsesc de asemenea documente și manuscrise (circa 20000 file);
  • La Drobeta-Turnu Severin și-a trăit ultimele clipe de viață marele savant;
  • În prezent, datorită tehnologiei avansate a comunicațiilor, Fundația ˮȘt. Odobleja“ are legături naționale și internaționale cu oameni de știință de la universități care cercetează în prezent opera lui Șt. Odobleja.