Obiective CISO

Este vina societății și a familiei, a pedagogiei și a școlii că cei creativi nu evoluează spre destinul lor natural și că atât de des ajung niște epave ale societății, în loc să constituie stelele” dr. Ştefan Odobleja

Ștefan Odobleja – membru post-mortem, 13 noiembrie 1990. Prin lucrarea Psihologia consonantistă, apărută în anul 1938, a făcut publică prima variantă a concepției cibernetice generalizate și a demonstrat caracterul multi și interdisciplinar al acesteia
ACADEMIA ROMÂNĂ – SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – https://acad.ro/sectii/sectia14_informatica/sti/info_sectie.htm

Să speri întotdeauna. Să nu descurajezi niciodată. Dacă prezentul nu oferă recompense, renunţă să te mai gândeşti la acesta: trăieşte în viitor … Cultivă elanul, aspiraţia către scopurile mari.” dr. Ștefan Odobleja

  • Arta creaţiei este o artă globală: arta gândirii. Graţie reversibilităţii psiho-fizice, noi putem să materializăm actul creaţiei. Fără îndoială, maşina de inventat încă nu a fost creată, dar noi putem întrevedea crearea ei pe curând„. dr. Ștefan Odobleja

Psihologia consonantistă a relevat importanţa mecanismelor duale, binare şi dihotonice atât în psihologie cât şi dincolo de ea, în toate ştiinţele. A sugerat şi a aplicat ca o altă esenţială pentru mecanizarea gândirii, împreună cu circularitatea. În locul logicii pe baza lui 3, acesta a propus şi a schiţat o logică pe baza lui 2.” Ștefan Odobleja

De când era student, pe Ștefan Odobleja îl preocupa studiul transmiterii sunetelor prin organismul uman. A și elaborat o lucrare pe această temă numită „Metoda de transonanță toracică„, în care evitențiază principiul și legea reversibilității. Tradusă în limba franceză, lucrarea s-a numit „La phonoscopie” și a apărut în 1935 la Paris, unde a obținut un mare premiu internațional.
La al IX-lea Congres Internațional de Medicină Militară, desfășurat în București în iunie 1937, a comunicat rezultatele cercetării sale, dintre anii 1927 – 1935, în domeniul psihologiei.
La această mare manifestare medicala (1937), anunța printr-un prospect tipărit apropiata apariție a lucrării monumentale „Psihologia consonantistă„, scrisă in limba franceză și care va apărea la Lugoj. La acea dată, termenul de „consonanță„, nu exista în dicționare. Volumul I a apărut în primăvara lui 1938, iar cel secund în 1939. 120 de exemplare din prețioasa, dar încă neințeleasa carte, au fost preluate de marile biblioteci din Europa (Roma, Neapole, Bologna, Londra, Copenhaga), Asia-Africa-America (Cairo, Bombay, Calcutta, Tokyo, Beijing, Chicago, Rio de Janeiro, Buenos Aires).
În lucrare evidențiază legile care guvernează psihologia și fiziologia ființelor vii: legea echilibrului (stabilității), legea reacției (conexiuni inverse), legea reversibilității (feedback), legea inerției etc. În ceea ce privește psihologia, Ștefan Odobleja, face „pași peste granițe” când trece de la om la sisteme (comunități, organizații sociale).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ștefan Odobleja, Introducere în Logica rezonanței, ed. II, 2003, Editie îngrijită de acad. Al. Surdu, prefață Constantin Noica, Editura Scrisul Românesc, Craiova (ed. I, 1984)

REF.: Bibliotecă digitală cu opera lui Ștefan Odobleja, membru post-mortem al Academiei Române, CNIV Romania, 2020, http://c3.cniv.ro/?q=2020/odobleja-0

  • Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” afirma Acad. Alexandru SURDU, la ediția din anul 2018.