Să speri întotdeauna. Să nu descurajezi niciodată. Dacă prezentul nu oferă recompense, renunţă să te mai gândeşti la acesta: trăieşte în viitor … Cultivă elanul, aspiraţia către scopurile mari.” dr. Ștefan Odobleja

  • Arta creaţiei este o artă globală: arta gândirii. Graţie reversibilităţii psiho-fizice, noi putem să materializăm actul creaţiei. Fără îndoială, maşina de inventat încă nu a fost creată, dar noi putem întrevedea crearea ei pe curând“. dr. Ștefan Odobleja

De când era student, pe Ștefan Odobleja îl preocupa studiul transmiterii sunetelor prin organismul uman. A și elaborat o lucrare pe această temă numită “Metoda de transonanță toracică“, în care evitențiază principiul și legea reversibilității. Tradusă în limba franceză, lucrarea s-a numit “La phonoscopie” și a apărut în 1935 la Paris, unde a obținut un mare premiu internațional.
La al IX-lea Congres Internațional de Medicină Militară, desfășurat în București în iunie 1937, a comunicat rezultatele cercetării sale, dintre anii 1927 – 1935, în domeniul psihologiei.
La această mare manifestare medicala (1937), anunța printr-un prospect tipărit apropiata apariție a lucrării monumentale “Psihologia consonantistă“, scrisă in limba franceză și care va apărea la Lugoj. La acea dată, termenul de “consonanță“, nu exista în dicționare. Volumul I a apărut în primăvara lui 1938, iar cel secund în 1939. 120 de exemplare din prețioasa, dar încă neințeleasa carte, au fost preluate de marile biblioteci din Europa (Roma, Neapole, Bologna, Londra, Copenhaga), Asia-Africa-America (Cairo, Bombay, Calcutta, Tokyo, Beijing, Chicago, Rio de Janeiro, Buenos Aires).
În lucrare evidențiază legile care guvernează psihologia și fiziologia ființelor vii: legea echilibrului (stabilității), legea reacției (conexiuni inverse), legea reversibilității (feedback), legea inerției etc. În ceea ce privește psihologia, Ștefan Odobleja, face “pași peste granițe” când trece de la om la sisteme (comunități, organizații sociale).

  • Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” afirma Acad. Alexandru SURDU, la ediția din anul 2018.