Ștefan Odobleja

Odo – înseamnă drum, circuit, (în limba veche greacă).” ILEANA ROMAN

  • Primul gând ce-l are Gândul / E gândirea s-o întâlneascăDr. Ștefan Odobleja
  • Țărâna țării mele / Îmi stăpânește-n suflet / Și mereu îmi amintește / De trecutul vrăjit al copilăriei / Când mă jucam cu toți copiii / în țărâna din drum” ( Țărâna Țării, Dr. Ștefan Odobleja

Dr. Ștefan Odobleja (13.10.1902 – 4.09.1978), medic militar, inventatorul ciberneticii, membru post-mortem al Academiei Române

COPILĂRIA. PRIMII ANI ÎN SATUL NATAL

Ștefan Odobleja s-a născut în zorii zilei de 13 octombrie 1902, în casa unor agricultori/țărani și fără multă carte, din comuna Izvorul Aneștilor, satul Valea Hoțului (aflat la 7 km. de Dunăre, pe o vale, la oarecare înălțime, înconjurat de dealuri și păduri), din județul Mehedinți, România, înainte satul se numea Valea Izvorului -până în anul 2004, iar astâzi localitatea purtând numele Ștefan Odobleja (din anul 2004).

  • Părinții (Maria și Ștefan Odobleja) au fost clăcași (munceau cu clacă la boieri) până în anul 1908, când au cumpărat de la niște moșieri 10 pogoane de pământ, pe care le muncesc cu multă sârguință, având un ajutor de la Dumitru-născut în 1880, fratele mai mare al lui Ștefan. Au fost 3 frați la părinti, Dumitru, Ștefan și o soră mai mică, agricultoare, căsătorită în sat. Tatăl său era o fire veselă, deschisă, un om foarte vrednic, Se pare că de la el a moștenit viitorul om de știință talentul literar, fiind unul dintre cei mai buni povestitori de snoave, glume și întâmplări văzute sau auzite.
  • Născut pe aceste plaiuri de legendă şi baladă, Odoleja vorbeşte cu multă admiraţie despre ele. Numai aşa poate fi explicată bogăţia de date, interpretarea lor şi paginile de autentică poezie (o îmbinare fericită între cercetare şi descriere poetică), pe care le găsim în însemnările sale. Prima sa carte, “La Phonoscopie” (1935, tipărită la imprimeria „Corvin” din Lugoj și difuzată de librăria „Gaston Doin” din Paris) a fost dedicată fratelui său mai mare, Dumitru („În memoria fratelui meu, Dumitru Odobleja, îi dedic această carte” – București, 1 decembrie 1934), care l-a îndemnat să urmeze medicina și să scrie cărți. Cartea a fost premiată cu „Premiul General Dr. Papiu Alexandru” pe anul 1935, ce se acorda celei mai bune lucrări scrise de un medic militar. Dumitru a murit de tifos exantematic în anul 1917, în timpul primului război mondial, la Costești în Moldova. În anul 1924 Ștefan Odobleja a fost în acea zonă, satul fiind aproape de localitatea Ruginoasa lui Al. I. Cuza.
  • Dr.-lui Ștefan Odobleja creatorul de fapt și de drept al Ciberneticii, în amintirea participării la acest CongresStelian Bajureanu, 20 ianuarie 1978.