Rapoarte de activitate

Academia Română: “Dacă prestigiul oricărei instituţii este dat de calitatea celor care fac parte din ea, atunci acest adevăr este valabil mai mult ca oriunde în cazul Academiei Române, care, de la înfiinţare şi până în prezent, a numărat printre membrii ei ilustre personalităţi ale ştiinţelor, literelor şi artelor, între care: … Ștefan Odobleja, descoperitorul ciberneticii“, https://acad.ro/academia2002/acadrom/pag_ist_mem.htm

  • Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” Acad. Alexandru SURDU, Simpozionul “Ștefan Odobleja”, ediția din anul 2018.

Anul 2020

  • Elaborarea site-ului Fundației „Ștefan Odobleja” – ianuarie 2020 (concepere categorii și meniuri, Conf. dr. Marin Vlada, Designed by Advanced Technology Systems), iunie 2020 (actualizare și ordonarea documentelor, resurselor, cărților etc – ing. Ștefan Odobleja jr., Conf. dr. Marin Vlada)
  • Bibliotecă digitală cu opera lui Ștefan Odobleja, membru post-mortem al Academiei Române ( http://c3.cniv.ro/?q=2020/odobleja-0 )
  • Fundația „Ștefan Odobleja”, înființată și coordonată de către ing. Ștefan Odobleja jr.-fiul savantului, are meritul incontestabil de a menține mereu vie, în actualitatea științifică și culturală a României, dar și pe plan internațional, personalitatea complexă, puternic iradiantă, a părintelui ciberneticii generalizate, dr. Ștefan Odobleja, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii. Recent, după elaborarea site-ului Ștefan Odobleja (https://odobleja.ro/), au fost stocate on-line majoritatea lucrărilor lui Ștefan Odobleja, cele mai importante fiind cele două volume „Psychologie consonantiste”, Libraire Maloine, Paris (1938-1939), Psihologia consonantistă și cibernetica, Editura Scrisul Românesc, Craiova (1978), „Psihologia Consonantistă”, Editura Științifică și enciclopedică, București (1982) „Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences” ( 1938-1983), Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York și „Fonoscopia. O nouă metodă de explorare clinică” , Ed. Universitaria Craiova (2012).

BIBLIOTECA DIGITALĂ „ȘTEFAN ODOBLEJA”, 2020


Ștefan Odobleja, Introducere în Logica rezonanței, ed. II, 2003, Editie îngrijită de acad. Al. Surdu, prefață Constantin Noica, Editura Scrisul Românesc, Craiova (ed. I, 1984),

Dr. Stefan Odobleja, Psychologie consonantiste, vol. I, Libraire Maloine, Paris, 1938, pag. 1-500
Dr. Stefan Odobleja, Psychologie consonantiste, vol. II, Libraire Maloine, Paris, 1939, pag. 501-885

Psychologie consonantiste, vol. II, 1939 by Marin Vlada on Scribd

Ștefan Odobleja, Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. 1938-1983, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York (Ediția 1983 în limba franceză, după ediția din anul 1938-1939, sub îngrijirea prof. dr. Constantin Drăgan și prof. dr. ing. Paul Postelnicu), 877 pag.

https://www.scribd.com/document/471965591/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-1938-1983
https://www.scribd.com/document/471967147/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-231-440-pag
https://www.scribd.com/document/471968636/p-441-640-pdf
https://www.scribd.com/document/471970326/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-pag-641-877

Odobleja between Ampere and Wiener, 1981, Editura Academiei Române

Ștefan Odobleja, Introducere în Logica rezonanței, ed. II, 2003, Editie îngrijită de acad. Al. Surdu, prefață Constantin Noica, Editura Scrisul Românesc, Craiova (ed. I, 1984)

Ștefan Odobleja, Accidentele de automobil – studiu medico-legal – Teza de doctorat, 1928, Coord. Prof. Dr. Mina Minovici, Facultatea de Medicină București, Institutul Sanitar Român

LUCRĂRI PUBLICATE – OPERA LUI ODOBLEJA

Stefan Odobleja, Cybernetique generale, 1938-1983 by Marin Vlada on Scribd

Ștefan Odobleja, Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. 1938-1983, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York (Ediția 1983 în limba franceză, după ediția din anul 1938-1939, sub îngrijirea prof. dr. Constantin Drăgan și prof. dr. ing. Paul Postelnicu), 877 pag.

https://www.scribd.com/document/471965591/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-1938-1983
https://www.scribd.com/document/471967147/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-231-440-pag
https://www.scribd.com/document/471968636/p-441-640-pdf
https://www.scribd.com/document/471970326/Stefan-Odobleja-Cybernetique-generale-pag-641-877

Norbert Wiener, Cibernetica sau știința comenzii și comunicării la ființe și mașini, Ed. științifică, București, 1966 – https://www.slideshare.net/MarinVlada2/1966-wiener-cibernetica-vs-st-odobleja-1938