Termeni și condiții

Termeni legali
Prin utilizarea site-ului fundației (https://odobleja.ro/) sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare ce respectă toate legile și regulamentele aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții de utilizare.

Proprietatea conținutului paginii web

Site-ul și tot ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Fundației „Ștefan Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin – ROMÂNIA – Europa (înregistrare – cod unic 11614880, din data de 31 martie 1999).

  • Se interzice utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în „Condițiile de utilizare”, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”.
  • Vă informăm că Fundația „Ștefan Odobleja” își va asigura și impune în mod hotărît recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acționarea în judecată prin instanțele penale. a celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală,
  • Dreptul de administrare a site-ului și a conținutului acestuia este deținut de către Fundația „Ștefan Odobleja” (înregistrare – cod unic 11614880, din data de 31 martie 1999)

Utilizarea Conținutului
Fundația „Ștefan Odobleja” acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

  • Se interzice să modificați, să copiați, să expuneți, să refolosiți, să reproduceti, să publicați, să autorizați, să creati lucrări derivate din, sau să transferați, sa vindeți sau sa folosiți Conținutul publicat de către Fundația „Ștefan Odobleja” în acest site, materiale protejate prin legile naționale și internationale de copyright, in alt mod decat cu acordul scris al Fundației „Ștefan Odobleja” .
  • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afița sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelator, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.
  • Fundația „Ștefan Odobleja” va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătoreasca prin care se cere sau se ordonă societății Fundația „Ștefan Odobleja” să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului.
  • Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu exceptia existenței unui acord scris din partea organizatorului cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.
  • Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial fără acordul Fundației „Ștefan Odobleja„.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție
Aceste Condiții de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din, sau se vor referi la, sau vor fi în legătura cu prevederile Condițiilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Acest site nu prelucrează date personale ale indivizilor.

Regulamentul European (EU GDPR) privind protecția datelor va face mai ușoară protejarea datelor cu caracter personal de pe internet pentru toți rezidenții Uniunii Europene. Acest regulament a fost aprobat oficial în 27 aprilie 2016 și a intrat în vigoare efectiv în 25 mai 2018 pe întreg continentul european.
EU GDPR este un regulament, ceea ce înseamnă că regulile au intrat imediat în vigoare la data de mai sus, fără nici un fel de acțiune sau măsuri prevăzute de membrii statelor Uniunii Europene.
– În mediul virtual orice fel de informații referitoare la un individ rezident al Uniunii va fi protejat de regulament. Aici sunt incluse, pe lângă documente de identitate și alte date solicitate deținute în mod obișnuit de website-uri precum adresa IP, adresa de email, informații despre dispozitiv precum adresa unui computer MAC, adresa de locuință, data nașterii, informații financiare online, inclusiv și istoricul tranzacțiilor online.

  • Definiție. Date personale – Orice fel de informație care poate fi utilizată să identifice un individ uman, direct sau indirect, este clasată ca fiind informaţie cu caracter personal: Nume; Data nașterii; Adresa de domiciliu; adresa de e-mail; CNP; Identificarea locației; Adresa IP, adresa MAC, device ID; Tranzacții online.
  • Definiție. Datele personale delicate, sensibile – Datele personale delicate sunt o clasă specială de date personale care trebuie să fie tratate cu grijă și maximă securitate: Rasa; Starea de sănătate; Orientarea sexuală; Credințele religioase; Credințele politice.

=======================================

© 2020 Acest site este conceput/actualizat de conf. dr. Marin Vlada – membru titular CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii), Academia Română, cu suport designed by Advanced Technology Systems și administrat de Fundația „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin, România. Toate drepturile rezervate.