Video&Diverse

Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” afirma Acad. Alexandru SURDU, la ediția din anul 2018.

5 români care au schimbat lumea: Poenaru, Coandă, Paulescu, Odobleja, Ciurcu by Cătălin Gabriel – http://c3.cniv.ro/?q=2020/odobleja-1982 https://www.youtube.com/embed/BYFTEBttjnw