Bibliotecă digitală cu opera lui Ștefan Odobleja

Bibliotecă digitală cu opera lui Ștefan Odobleja

Ștefan Odobleja – membru post-mortem, 13 noiembrie 1990. Prin lucrarea Psihologia consonantistă, apărută în anul 1938, a făcut publică prima variantă a concepției cibernetice generalizate și a demonstrat caracterul multi și interdisciplinar al acesteia
ACADEMIA ROMÂNĂ – SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – https://acad.ro/sectii/sectia14_informatica/sti/info_sectie.htm

Fundația „Ștefan Odobleja”, înființată și coordonată de către ing. Ștefan Odobleja jr.-fiul savantului, are meritul incontestabil de a menține mereu vie, în actualitatea științifică și culturală a României, dar și pe plan internațional, personalitatea complexă, puternic iradiantă, a părintelui ciberneticii generalizate, dr. Ștefan Odobleja, membru post-mortem al Academiei Române, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii.

Recent, după elaborarea site-ului Ștefan Odobleja (https://odobleja.ro/), au fost stocate on-line majoritatea lucrărilor lui Ștefan Odobleja, cele mai importante fiind cele două volume „Psychologie consonantiste”, Libraire Maloine, Paris (1938-1939), Psihologia consonantistă și cibernetica, Editura Scrisul Românesc, Craiova (1978), Psihologia Consonantistă”, Editura Științifică și enciclopedică, București (1982) „Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences” ( 1938-1983), Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York șiFonoscopia. O nouă metodă de explorare clinică”, Ed. Universitaria Craiova(2012).  De asemenea, pentru comparația ciberneticii lui Odobleja (psihologia consonantistă) cu cibernetica lui Wiener, a fost iclusă și cartea fundamentală Norbert Wiener, „Cibernetica sau știința comenzii și comunicării la ființe și mașini”, Ed. științifică, București, 1966.

REF.: Bibliotecă digitală cu opera lui Ștefan Odobleja, membru post-mortem al Academiei Române, CNIV Romania, 2020, http://c3.cniv.ro/?q=2020/odobleja-0

Din anul 2004, satul în care s-a născut Ștefan Odobleja, Valea Izvorului – din județul Mehedinți, poartă numele savantului Ștefan Odobleja. Azi, următoarele instituții poartă numele savantului: Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja” CraiovaColegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu SeverinColegiul „Ștefan Odobleja” Craiova și Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” București.

UPDATE – Finalizarea Bibliotecii digitale “Ștefan Odobleja”, ACADEMIA ROMÂNĂ – Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) – https://www.crifst.ro/evenimente/eveniment_crifst_1599230622

UPDATE – https://www.edumanager.ro/biblioteca-digitala-cu-opera-dr-stefan-odobleja/

Ștefan Odobleja, Introducere în Logica rezonanței, ed. II, 2003, Editie îngrijită de acad. Al. Surdu, prefață Constantin Noica, Editura Scrisul Românesc, Craiova (ed. I, 1984)

Etape în lupta lui Odobleja pentru recunoașterea internațională a operei sale: “Cibernetica s-a născut în România în anul 1938“

  1. Prima luptă – ANUL 1972, Odobleja s-a consacrat demonstrării ideii că originea ciberneticii se află în psihologie şi că „Cibernetica s-a născut în România în anul 1938” prin lucrarea sa „Psychologie Consonantiste”.
  2. A II-a luptă – ANUL 1975 – aprilie, ședință la Academia Română prin invitarea lui Ștefan Odobleja pentru expunerea ideilor din lucrarea sa „Psychologie Consonantiste”.
  3. A III-a luptă – ANUL 1975 – august, în recunoașterea internațională a operei lui Ștefan Odobleja – Comunicare științifică “Cybernetics and Consonantal Psychology” la The Third International Cogres of Cybernetics and Systems, Bucharest, Romania, August 25-29, 1975 (ASE București).
  4. A IV-a luptă – ANUL 1978, pentru recunoașterea internațională – INTERVIU cu Aristide Buhoiu, Interviul difuzat de TVR în anul 1982, după moartea savantului (Sursa: Ștefan Odobleja jr., “Destinul unui vizionar – Ștefan Odobleja”, Editura Publicitaria, 2017) – Detalii la adresa https://odobleja.ro/despre/obstacole-nedreptati/
  5. A V-a luptă – ANUL 1978 – august, pentru recunoașterea internațională – Lucrare științifică la al IV-lea Congres Internațional de Cibernetică de la Amsterdam – Olanda (21-25 august 1978), o nouă comunicare „Diversitate și unitate în Cibernetică”, care a fost prezentată de ing. dr. Stelian Bajureanu și obține recunoașterea internațională de precursor al ciberneticii (B. H. Rudall de la University of Wales, care a prezidat sesiunea: „Lucrarea dr. Odobleja a fost foarte bine primită … S-a exprimat un mare interes și apreciere față de Psihologia consonantistă”).

Lasă un răspuns