Centenar Odobleja, Matematizarea psihologiei consonantiste, autori Marcel și Ileana Voica, 2002

Centenar Odobleja, Matematizarea psihologiei consonantiste, autori Marcel și Ileana Voica, 2002

Lucrarea este un omagiu marelui Ștefan Odobleja, cu ocazia aniversării centenarului nașterii sale. Opera științifică a savantului român Ștefan Odobleja „Psihologia consonantistă” (1938-1939) se bucură în decursul a mai multor decenii de recunoașterea științifică a valorii sale. Creșterea complexităților și a interdependenței fenomenelor sociale, demografice, ecologice, economico-financiare, științifice etc. antrenează un mod de existență care necesită atât o pregătire multilaterală, cât și o competență decizională specializată.

  • Acestor direcții ale formării omului, când profilul educației teoretice și practice nu se mai poate baza pe intuiție, pe experiență, ci pe o pregătire riguroasă, rapidă și reîmprospătată periodic, când deciziile de orice gen nu se mai pot lua decât cu procedee moderne, vine să le dea un răspuns promt Psihologia consonantistă. Rolul acestei opere științifice crește datorită importanței pe care o capătă formarea unei gândiri creatoare – acum când aceasta a devenit unica sursă inepuizabilă, regenerabilă și singura care satisface simultan societatea, omul și natura.
  • Creșterea valorii științifice a Psihologiei consonantiste pe măsura trecerii timpului atrage atenția nu numai prin puterea sa extraordinară de pătrundere și previziune a autorului ei, ci în mod deosebit prin faptul că această operă – întocmai cum a conceput-o creatorul ei, devine din ce în ce mai mult un instrument de acțiune în condițiile extinderii folosirii tehnicii electronice de calcul, care amplifică valențele ei multiple prin racordarea sa la funcțiile celebrare, ca bunul cel mai de preț al fiecărui om.
  • Întreaga lucrare se va putea concretiza într-o parte de matematizare a legilor universale și ale psihologiei psihologiei consonantiste și în alte parte de programe ale aplicațiilor acestora în diverse domenii practice pe care le-a abordat Odobleja și ele sunt peste 30.

Matematizarea psihologiei consonantiste de Marcel și Ileana Voica by Marin Vlada on Scribd

Lasă un răspuns