Biblioteca digitală Dr. ȘTEFAN ODOBLEJA – 33 de lucrări

Biblioteca digitală Dr. ȘTEFAN ODOBLEJA – 33 de lucrări

În perioada 2020-2021, cu sprijinul nemijlocitt al fiului savantului Ștefan Odobleja, ing. Ștefan Odobleja jr., au fost scanate și postate online mai multe lucrări ale savantului sau lucrări despre viața și activitatea sa.

Recent, prin studiile și cercetările realizate în cadrul Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Academia Română, s-au continuat activități adiacente proiectului ROINFO, și anume activități pentru a evidenția cu tehnologiiile actuale valoarea operei dr. Ștefan Odobleja, creatorul ciberneticii generalizate.. Proiectul ROINFO a fost lansat cu ocazia Centenarului Marii Uniri din 1918 și este dedicat memoriei acad. Grigore C. Moisil, fondatorul informaticii românești. Proiectul este coordonat de conf. dr. Marin Vlada, membru titular CRIFST.

Dr. Stefan Odobleja, Psychologie consonantiste, vol. II, Libraire Maloine, Paris, 1939, pag. 501-885

Dr. Stefan Odobleja, Psychologie consonantiste, vol. I, Libraire Maloine, Paris, 1938, pag. 1-500

Stefan Odobleja, Accidentele de automobil – studiu medico-legal – Teza de doctorat, 1928, Coord. Prof. Dr. Mina Minovici, Facultatea de Medicină București, Institutul Sanitar Român

Stefan Odobleja, Psihologia Consonantista – Partea II, Editura Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1982

Stefan Odobleja, Psihologia Consonantista – Partea I, Editura Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1982

Stefan Odobleja, Cybernetique generale, 641-877 pag. Stefan Odobleja, Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. 1938-1983, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York

Stefan Odobleja, Cybernetique generale, 441-640 pag. Stefan Odobleja, Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. 1938-1983, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York

Stefan Odobleja, Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. 1938-1983, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pehham New York

Stefan Odobleja, Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences. 1938-1983, Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pehham New York

Odobleja between Ampere and Wiener, 1981 Editura Academiei Române

Stefan Odobleja, Introducere în Logica rezonanței, ed. II, 2003 Editie ingrijită de acad. Alexandru Surdu, prefață de Constantin Noica Editura Scrisul Românesc, Craiova (ed. I, 1984)

Dr. Ștefan Odobleja, Fonoscopia. O nouă metodă de explorare clinică, Ed. Universitaria Craiova, 2012 (ed. în limba română de Ștefan Odobleja jr., traducere – Aurelia-Felicia Cotoroianu, coord.- N. Popescu, D. Pleniceanu)

Conferinta Nationala de Cibernetica „Odobleja-100” cu participare internationala, editia a X-a, Volumul de lucrari, 5-8 noiembrie, Bucuresti, Editura AISTEDA, 2002 , Web – https://odobleja.ro/

Matematizarea psihologiei consonantiste de Ștefan Odobleja, autori Marcel și Ileana Voica, Editura Matricea, 2020. Un omagiu adus marelui Ștefan Odobleja, cu ocazia aniversarii centenarului nașterii sale – Site Ștefan Odobleja, https://odobleja.ro/

Nicolae POPESCU, Psihosomatică consonantistă, 2016. Dr. Ștefan Odobleja (1902 – 1978) , medic militar -părintele ciberneticii, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii Fundația „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin (31 martie 1999) – web https://odobleja.ro/ Obiectul de activitate

NICOLAE POPESCU and GRIGORE-ALEXANDRU POPESCU, CONSONANTIST PSYCHOSOMATICS, Contribution of doctor Stefan Odobleja to the concept of psychosomatic, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015

Ștefan Odobleja – Corespondentă, vol. II, Editura Terra Grifonis, Turnu Severin, 2018. Dr. Ștefan Odobleja (1902 – 1978) , medic militar -părintele ciberneticii, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii

Tudor Rățoi – Corespondență Ștefan Odobleja, vol. I, 2018, Dr. Ștefan Odobleja (1902 – 1978) , medic militar -părintele ciberneticii, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii Fundația „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin (31 martie 1999) – web https://odobleja.ro/ Obiectul de acti…

1982 – Cybernetics Academy Odobleja. Dr. Ștefan Odobleja (1902 – 1978) , medic militar -părintele ciberneticii, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii Fundația „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin (31 martie 1999) – web https://odobleja.ro/ Obiectul de activitate a) Să publice i…

2002, Centenar Stefan Odobleja, O viață, un destin. Dr. Ștefan Odobleja (1902 – 1978) , medic militar -părintele ciberneticii, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii Fundația „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin (31 martie 1999) – web https://odobleja.ro/ Obiectul de activitate …

Ing. Ștefan Odobleja-fiul savantului – RECONSTITUIRI – Ștefan Odobleja, 2018 Dr. Ștefan Odobleja (1902 – 1978) , medic militar -părintele ciberneticii, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii Fundația „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin (31 martie 1999) – web https://odobleja.ro…

Ing. Ștefan Odobleja-fiul savantului – Destinul unui vizionar Ștefan Odobleja, 2017 Dr. Ștefan Odobleja (1902 – 1978) , medic militar -părintele ciberneticii, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii Fundația „Ștefan Odobleja” Drobeta-Turnu Severin (31 martie 1999) – web https://od…

Conferinta Nationala de Cibernetica „Odobleja-100” cu participare internationala, editia a X-a, 5-8 noiembrie, Bucuresti, PROGRAM, Web – https://odobleja.ro/

Lucrările Conferinței Naționale de Cibernetică, 15-16 noiembrie 1993, la Comemorarea a 15 ani de la încetarea din viață a savantului Ștefan Odobleja. Seria publicațiilor Academiei de Cibernetică „Ștefan Odobleja”, sub conducerea Prof. Dr. J. Constantin Drăgan, președintele Academiei, https://odoblej..

Josif Constantin Drăgan, Odobleja. Apariția ciberneticii generalizatr pe pământ românesc – O evaluate, Editura Europa Nova, 1993, https://odobleja.ro/

Creativitate în Fizică by Ioan Iovitz Popescu. Temă de proiect – 1980, Institutul Central de Fizică. Dedicat memoriei lui Ștefan Odobleja, https://odobleja.ro/2020/12/31/acad-prof-dr-ioan-iovitz-popescu-despre-teza-dedicata-creativitatii-in-memoria-dr-stefan-odobleja/

Consonanţe matematice pentru cele 9 legi universale formulate de dr. Ștefan Odobleja – Articol CISO 2020 – Conferința Internațională “Ștefan Odobleja” – Sorin Riga (1), Dănuţ Şerban (2), Lucreţia Eugenia

Culegere alcătuită și îngrijită, note și indici de Tudor Rățoi și Ștefan Odobleja jr., Editura PUBLICITARIA 2020. De circa o jumătate de veac, doctorul Ștefan Odobleja ține treaz în jurul numelui său un interes larg. Contradictoriu în ansamblu și venit destul de târziu față de ceea ce ar fi meritat…

Cronologie-aparitia Ciberneticii by St. Odobleja – Masa rotunda, LUGOJ, 26-27 iunie 1982. Editura Nagard Paris-Roma-Montreal-Pelham N.Y., site Stefan Odobleja – https://odobleja.ro/

Simpozionul International Stefan Odobleja, LUGOJ, 22-24 octombrie 1982. Editura Nagard Paris-Roma-Montreal-Pelham N.Y., site Stefan Odobleja – https://odobleja.ro/

Masa rotunda, LUGOJ, 26-27 iunie 1982. Editura Nagaro Paris-Roma-Montreal-Pelham N.Y., site Stefan Odobleja – https://odobleja.ro/

Ștefan Odobleja jr. și Marin Vlada, “Site-ul dr. Ștefan Odobleja”, Editura Publicitaria București, 2020: ISBN 978-973-0-32749-6 – https://odobleja.ro/

1982 – Cybernetics Academy Odobleja

  • Simpozionul International Stefan Odobleja – 1982

Simpozionul International S… by Marin Vlada

2002, Centenar Ștefan Odobleja

Lasă un răspuns