Marin Vlada despre proiectul ROINFO și Ștefan Odobleja – inventatorul Ciberneticii

Marin Vlada despre proiectul ROINFO și Ștefan Odobleja – inventatorul Ciberneticii

În luna octombrie 2019, invitat de Fundația „Ștefan Odobleja”, la Simpozionul Ștefan Odobleja, de la Drobeta-Turnu Severin, Conf. univ. dr. MARIN VLADA – membru titular CRIFST (Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii) – Academaia Română, a prezentat rezultatele și concluziile proiectului ROINFO „Romanian Informatics„, ocazie cu care a anunțat că savantul dr. Ștefan Odobleja a fost inclus în Istoria informaticii romănești, alături de acad. Grigore C. Moisil și alți pionieri ai informaticii românești. Recent, în luna noiembrie 2020, după organizarea CISO 2020 Conferința Internațională „Ștefan Odobleja” – 9-11 octombrie 2020, de la Drobeta-Turnu Severin, unde a participat pentru ultima dată acad. Alexandru Surdu, conf. univ. dr. Marin Vlada a realizat 4 înregistrări despre rezultatele proiectului ROINFO și contribuțiile lui Ștefan Odobleja la inventarea Ciberneticii și ca precursor al Informaticii și al Inteligenței Artificiale (a se vedea mai jos). În premieră sunt date explicații clare și relevante privind conceptele de CONSONANȚĂ și REZONANȚĂ utilizate de Ștefan Odobleja în elaborarea munumentalei sale opere științifice, ce stă la baza inventării Ciberneticii, pornind de la Psihologie și de la Logica Rezonanței – o logică vie ce este implementată în gândirea omului, ce este un „fenomen de rezonanță„, după cum a demonstrat Odobleja.

Odo – înseamnă drum, circuit, (în limba veche greacă).” ILEANA ROMAN

Gândirea şi cunoaşterea sunt fenomene de rezonanţă.” dr. Ştefan Odobleja, «Logica Rezonanţei» [1984]

  • “Prin studiile privind constituirea gândirii logice, Dr. Ștefan Odobleja descrie și procesele ce duc la formele logice, sau chiar la formalismul ei. Începănd de la tema „principiul rezonanței” (am putea spune: al consonanței) între idei, lucrarea lui Odobleja propune și descrie, sub numele de „principii” câteva metode și căi încă nesemnalate ale gândirii, precum: dinamogenia și inhibiția, nivelarea șă denivelarea, instantaneitatea și acțiunea la distanță, suprapunerea, alegerea inversată etc.” Constantin Noica
  • Ştefan Odobleja studiind și cercetând procesele din corpul uman plecând de la psihologia consonantistă, a inventat legile generale ale Ciberneticii și a prevăzut apariția mașinilor de calcul (calculatoarele) și construirea mașinilor gânditoare (inteligența artificială – sisteme inteligente)MARIN VLADA, ICVL 2017, Source: Marin Vlada, Adrian Adăscăliţei, Ştefan Odobleja: A Scientific Visionary, precursor of Cybernetics and Artificial Intelligence
    http://c3.icvl.eu/papers2017/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper2.pdf
  • Dacă numai matematicienii au stilul prezentării lucrărilor științifice prin precizare de “Definiții“, găsim acest stil și la dr. Ștefan Odobleja, el nefiind matematician, ci medic ce s-a ocupat de studiul și cercetarea proceselor din corpul uman coordonate de mintea omului. Din punctul de vedere al Psihologiei, dr. Odobleja a arătat că orice cunoștință privind o oarecare problemă (lucru, noțiune, nume, subiect, clasă, lege) poate și trebuie să se încadreze într-una din cele 2 rubrici: Definiție și Diviziune. Fiecare clasă comportă legi. Fiecare teorie comportă aplicații practice. Astfel, a ajuns la definirea celor 9 legi universale, printre ele fiind legea reversibilității / cercului vicios, feed-back” Conf. dr. Marin Vlada
  • Ştefan Odobleja (1902-1978) – medic militar, a fost o mare personalitate ştiinţifică prea mult nedreptăţită. În perioada 1938-1939 (înainte cu 10 ani, ca matematicianul american Norbert Wiener (1894 – 1964), considerat a fi părintele Ciberneticii, să publice lucrarea sa fundamentală “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine”), Odobleja scria în franceză lucrarea fundamentală în 2 volume, ”Psihologia consonantistă”. Definea bazele unei ştiinţe noi, Cibernetica, care va propulsa construirea calculatorului modern și dezvolarea unei noi științe: Informatica. Odobleja stabilea ideile fundamentale ale Ciberneticii, cea mai importantă referindu-se la feedback. El însuşi a trimis 150 de cărţi personalităţilor ştiinţifice, universităţilor şi marilor biblioteci din Europa, America şi Asia, numai că peste omenire venea, al doilea război mondial şi, cine mai voia să analizeze o lucrare profund ştiinţifică, în care se vorbea despre concepte noi în acel moment.” MARIN VLADA, coord. proiectul ROINFO “Romanian Informatoics” 2018-2020
  • “România acelor ani, înainte și după cel de-al II-lea război mondial, era conectată la activitatea științifică și tehnică privind apariția noilor științe: Cibernetica și informatica, prin eforturile științifice ale comunității mondiale, la construirea sistemelor de calcul (computer systems). În deceniul ‘60, România era considerată între primele țări din lume (după SUA, Anglia, URSS, Germania, Franţa, Japonia, Austria, Olanda, Italia, Danemarca) privind cercetările și eforturile pentru construirea calculatorului electronic. Școala românească de matematică s-a dezvoltat sub influența matematicienilor români ce și-au susținut doctoratele cu prestigioși matematicieni din Franța, Germania, Italia. De exemplu, matematicianul Gabriel Sudan (1899-1977) a publicat în anul 1927 (înaintea lui W. Ackermann, 1928), prima funcție recursivă ce nu este primitiv recursivă.” MARIN VLADA, coord. proiectul ROINFO “Romanian Informatoics” 2018-2020

VIDEOS ROINFO, Romanian Informatics

Romanian Informatics – Proiectul ROINFO 2018-2020 (vocea acad. Grigore C. Moisil) – YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Y9gbKLUYHR8

M. Vlada, noiembrie 2020, înregistrări despre proiectele CNIV & ICVL, ROINFO, savantul Ștefan Odobleja

https://youtu.be/czKsDfzTYLc (partea I)

https://youtu.be/B78-84NA-S4 (partea II)

https://youtu.be/zFDKPJJab0c (partea III)

https://youtu.be/E4En6wpl65o (partea IV)

Lasă un răspuns