Consonanţe matematice pentru cele 9 legi universale formulate de dr. Ștefan Odobleja

Consonanţe matematice pentru cele 9 legi universale formulate de dr. Ștefan Odobleja

CISO 2020 – Conferința Internațională “Ștefan Odobleja” – Turnu Severin

Consonanţe matematice pentru cele 9 legi universale formulate de dr. Ștefan Odobleja

by Sorin Riga1, Dănuţ Şerban2, Lucreţia Eugenia Brezeanu3, Eugen Vasile4

1Academia Oamenilor de Ştiinţa din România, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din România 2CRIFST – Divizia de Istorie a Tehnicii, 3CRIFST – DLMFST, 4Universitatea Politehnica din Bucureşti

1d_s_riga@yahoo.com2dp.serban@yahoo.com3lucretia.brezeanu@gmail.com4evasevas@yahoo.com

Mathematical Consonances for the 9 Universal Laws formulated by dr. Ștefan Odobleja

by Sorin Riga1, Dănuţ Şerban2, Lucreţia Eugenia Brezeanu3, Eugen Vasile4

1Academy of Romanian Scientists, Honorary Member of the Romanian Medical Sciences Academy
2CRIFST – Technical History Division, 3CRIFST – DLMFST, 4Politehnica University from Bucharest

Rezumat.
În lucrare se evidenţiază o trăsătură definitorie a cercetărilor savantului român Ştefan Odobleja: transdisciplinaritatea. Astfel, cele nouă legi universale formulate de dr. Ştefan Odobleja: (1) legea echivalenţei, (2) legea echilibrului, (3) legea compensaţiei, (4) legea reacţiei, (5) legea oscilaţiei, (6) legea reversibilităţii, (7) legea inerţiei, (8) legea consonanţei, (9) legea transformării, exprimă în formă integrată un sistem trans disciplinar. Sunt discutate concordanţe ale celor nouă legi cu stadiul actual al ştiinţei dar cu încercarea unor formulări matematice specifice disciplinelor tehnice. O importanţă deosebită se acordă legilor (6) şi (9) care fundamentează conceptual conexiunea inversă (pentu cibernetică) respectiv descrierea evoluţiei sistemelor dinamice.

Cuvinte-cheie: echivalență, echilibru, compensație, reacție, oscilație, reversibilitate, inerție, rezonanţă, evoluţie.

Abstract.
The paper highlights a defining feature of the research of the Romanian scientist Ştefan Odobleja: transdisciplinarity. Thus, the nine universal laws formulated by dr. Ştefan Odobleja: (1) the law of equivalence, (2) the law of equilibrium, (3) the law of compensation, (4) the law of reaction, (5) the law of oscillation, (6) the law of reversibility, (7) the law of inertia, (8) the law of consonance, (9) the law of transformation, expresses in an integrated form a transdisciplinary system. The concordances of the nine laws with the current state of science but with the attempt of mathematical formulations specific to the technical disciplines are discussed. A special importance is given to laws 6, 9 which conceptually substantiate the feedback connection for cybernetics and the description of the evolution of dynamic systems.

Keywords: equivalence, equilibrium, compensation, reaction, oscillation, reversibility, inertia, resonance, evolution.

Cuprins

1. Introducere
2. Consideraţii generale
2.1. Consonanţe şi disonanţe
2.2. Precursorii ciberneticii
2.3. Informaţie & Entropie
3. Cele 9 legi universale formulate de dr. Ștefan Odobleja
3.1. legea echivalenței
3.2. legea echilibrului
3.3. legea compensației
3.4. legea reacției
3.5. legea oscilației
3.6. legea reversibității
3.7. legea inerției
3.8. legea consonanței
3.9. legea transformării
4. Concluzii
Referinţe

Cugetări ale lui Ştefan Odobleja

• Să speri întotdeauna. Să nu descurajezi niciodată. Dacă prezentul nu oferă recompense, renunţă să te mai gândeşti la acestea: trăieşte în viitor… cultivă elanul, aspiraţia către scopurile mari.
• Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă.
• Primul gând ce-l are Gândul e Gândirea s-o-ntâlnească.
• Este vina societăţii şi a familiei, a pedagogiei şi a şcolii că cei creativi nu evoluează spre destinul lor natural şi că atât de des ajung nişte epave ale societăţii, în loc să constituie stelele.
• Arta creaţiei este o artă globală: arta gândirii.
• Graţie reversibilităţii psiho-fizice, noi putem să materializăm actul creaţiei. Fără îndoială, maşina de inventat încă nu a fost creată, dar noi putem întrevedea crearea ei pe curând.

REF.: Consonanţe matematice pentru cele 9 legi universale formulate de dr. Ștefan Odobleja, CNIV Romania, http://c3.cniv.ro/?q=2020/9legi-odobleja

Consonanţe matematice pentr… by Marin Vlada

Lasă un răspuns