Lucrări inedite în memoria savantului Ștefan Odobleja

Lucrări inedite în memoria savantului Ștefan Odobleja

I. C. Drăgan: Cu o herculeană perseverență de care numai geniile sunt capabile, Odobleja a explorat pas cu pas dimensiunile universale ale materiei, energiei și vieții printr-o monumentală operă autentică și excepțională importanță. Această lucrare este dedicată evaluării locului pe care îl ocupă Ștefan Odobleja în gândirea contemporană. Pionier și chiar creator al ciberneticii generalizate Odobleja a elaborat totodată o nouă viziune a psihologie ca știință integratoare a tuturor disciplinelor universului uman și tehnic, o știință a științelor. Contribuțiile lui științifice reprezintă o piatră de hotar marcată de cultura noastră în marșul istoric al descoperirilor epocii moderne.

Psihologia consonantistă a fost concepută de Odobleja ca o fundamentare a tuturor științelor, I.C. Drăgan, 1993

Spre lauda științei și filosofiei românești Ștefan Odobleja, este cel care, pe căile gândirii cibernetice a ajuns la identificarea forței transformatoare de mari proporții a calculatoarelor și inteligenței artificiale, pentru ființa umană.

Odobleja este și astăzi prezent în aprigile dispute privind misterul fundamental al existenței spiritului uman și implicațiile care reis din căutarea legăturilor dintre proprietățile mentale și cele fizice în perspectiva complexă, bioenergetică, psihologică și filosofică inclusiv de modelare neurologică.

  • Odobleja a fost un atare savant care a descoperit psihologia consonantistă și prin aceasta arhitectul a ceea ce se identifică a fi cibernetica generalizată întemeiată pe principii, teorii și legi riguroase. Încă nu a apărut o doctrină unitară rivală susceptibilă de a unifica premisele ontologice și epistemologice ale psihologiei care este tot așa de vastă și de bogată în varietat ca și amplitudinea gândurilor și existențelor umane.
  • Odobleja a întreprins o reconstrucție revoluționară a științelor sprijinându-se pe o analiză fundamentală critică a psihologiei tradiționale arătând temeiurile șubrede și eronate ale acesteia: în ideile sale centrale, în metodologii și concluzii inclusiv în carențele logice rezultate.
  • Pionieratul lui Odobleja mai vizează o noutate mai puțin observată în literatura de specialitate din țara noastră. Negândim la psihologia sistemelor care în deceniile următoare va cuprinde, în sensul spiritului și substanței operei odoblejiene, toate activitățile, capacitățile umane din sferele științei, tehnologiilor, economiei, politicii și societății în general. Psihologia sistemelor este posibilă prin crearea unui limbaj sistemic comun pentru intercomunicațiile ideilor, dezvoltând un aparat de noțiuni, legi și analogii edificatoare aplicabile la studierea oricărei probleme aparținând unui sistem dat.
  • Modelul cibernetic, pornind de la observații, intuiție și raționalitate, creat în fapt de Odobleja în 1938-1939, dar vehiculat după cum se știe, zece ani mai târziu, în literatura americană și apoi în cea europeană, a fost utilizat și aplicat la o varietate de domenii. O literatură enormă s-a dezvoltat în științele tehnice, biologice, psihice și sociale în anii care s-au scurs după epocala descoperire a lui Odobleja. De altfel, prin întreaga sa operă, Odobleja a încercat să răspundă la marile întrebări legate de modul cum putem înțelege vechile enigme: cum cunoaștem? ce forțe stăpânesc natura omului? prin ce se deosebește o persoană de un lucru?

About Iosif-Constantin Drăgan (1917-2008)

Iosif Constantin Drăgan was a Romanian and Italian businessman, writer, historian and founder of the ButanGas company. In 2005, he was the second-wealthiest Romanian, according to the Romanian financial magazine Capital, having a wealth estimated at $850 million. According to the same financial magazine, in 2006, he became the wealthiest Romanian, at $1.3-1.6 billio.

  • Born in Lugos, Austria-Hungary (now Lugoj, Romania), Drăgan graduated from Law School at the University of Bucharest in 1938, and earned in 1940 a scholarship at the University of Rome, where he studied political science and economics, earning a Ph.D. in law. At the time, Drăgan was attracted to fascist ideals and the Iron Guard, representing a corporatist trend inside the latter.
  • In 1967, he started the „Drăgan European Foundation„, which has the goal to promote the „values of the Romanian civilization”.[6] He was also the founder of two publishing houses (Nagard in Italy and Europa Nova in Romania), a privately owned university, Universitatea Europeană Drăgan (founded in 1991 in Lugoj), a TV station, a radio station (Radio NovaFm) and a weekly newspaper (Redeșteptarea) and a daily local newspaper (Renașterea Bănățeană), all in Romania. He also funded the Statue of Decebalus, a 40-meter high carving, near Orşova.
  • In 1982 he founded Cybernetics Academy Odobleja („Stefan Odobleja” Academy of Cybernetics). Cybernetics Academy Odobleja is a scientific forum founded in December 1982, registered in Switzerland in Lugano in 1983 with the aim of promoting scientific development and of deepening the knowledge of General Cybernetics, as the science of sciences.

1982 – Cybernetics Academy Odobleja, Logano – Elveția, Lugoj – Romania, Milano-Italia
Cybernetics Academy Odobleja
(Academia de Cibernetică “Ștefan Odobleja”) este un for științific fondat în anul decembrie 1982, înregistrat în Elveția la Lugano, în anul 1983 (Prof. dr. Constantin Drăgan), având ca scop promovarea dezvoltării științifice și a aprofundării cuinoașterii Ciberneticii generale, ca știința științelor.

  • Anul 1982  Simpozionul Internațional de Cibernetică “Ștefan Odobleja” – 80 de ani de la nașterea întemeietorului ciberneticii generalizate, Lugoj, 22-24 octombrie și înființarea Academiei Internaționale de Cibernetică “Ștefan Odobleja” (au participat 91 de membri fondatori, având și un birou executiv condus de Prof. dr. Iosif Constantin Drăgan și un birou executiv condus de Prof. dr. Paul Postelnicu, iar din anul 1986 de Prof. dr. Cesar Buda, în calitate de președinte executiv)

Opera lui Odobleja de I. C. Drăgan – 1993 by Marin Vlada on Scribd