Savantul Ștefan Odobleja pe plaiurile dobrogene, la Cernavodă

Savantul Ștefan Odobleja pe plaiurile dobrogene, la Cernavodă

O istorie ce trebuie cunoscută: proiectul ROINFO. Cibernetica s-a născut în România (1938-1939) de MARIN VLADA, articol apărut în ziarul Ziua de Constanța (https://www.ziuaconstanta.ro/), 16 ianuarie 2021. S-au finalizat concluziile în cadrul proiectului ROINFO “Romanian Informatics” ca urmare a publicării celor 4 volume (2019, 2020) din “Istoria informaticii romanești. Apariție, dezvoltare și impact” (editor coord. Marin Vlada), ce au fost incluse în biblioteca CRIFST – Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Academia Română: https://www.crifst.ro/biblioteca/autori/marin-vlada. Aceste concluzii se găsesc pe site-ul dedicat sintezei proiectului ROINFO: https://sites.google.com/view/roinfo/roinfo, in english http://c3.icvl.eu/2020/roinfo-conclusions.

#Dobrogea Academică –

https://www.ziuaconstanta.ro/fondul-documentar-dobrogea-de-ieri-si-de-azi/articol/dobrogea-academica-savantul-stefan-odobleja-pe-plaiurile-dobrogene-la-cernavoda-3889.html

 • Ștefan Odobleja – membru post-mortem, 13 noiembrie 1990. Prin lucrarea Psihologia consonantistă, apărută în anul 1938, a făcut publică prima variantă a concepției cibernetice generalizate și a demonstrat caracterul multi și interdisciplinar al acesteia” Academia Română – Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţie
 • „Prin studiile privind constituirea gândirii logice, Dr. Ștefan Odobleja descrie și procesele ce duc la formele logice, sau chiar la formalismul ei. Începănd de la tema „principiul rezonanței” (am putea spune: al consonanței) între idei, lucrarea lui Odobleja propune și descrie, sub numele de „principii” câteva metode și căi încă nesemnalate ale gândirii, precum: dinamogenia și inhibiția, nivelarea șă denivelarea, instantaneitatea și acțiunea la distanță, suprapunerea, alegerea inversată etc.” Constantin Noica (1909-1987)
 • „Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” Acad. Alexandru Surdu (1938-2020)
 • Ştefan Odobleja studiind și cercetând procesele din corpul uman plecând de la psihologia consonantistă, a inventat legile generale ale Ciberneticii și a prevăzut apariția mașinilor de calcul (calculatoarele) și construirea mașinilor gânditoare (inteligența artificială – sisteme inteligente). Marin Vlada, coord. proiectul ROINFO “Romanian Informatics”.

ARGUMENTE

 • Înțelepciunea trecutului, înțelepciunea prezentului și înțelepciunea viitorului – Dezvoltarea IT/Computing/Informaticii în România
 • Istoria adevărată și relevantă este cea descrisă de cei care au trăit-o!

Dr. Ștefan Odobleja (13.10.1902 – 4.09.1978), medic militar, inventatorul ciberneticii, membru post-mortem al Academiei Române. Sursa – https://odobleja.ro/despre/biografia/
Psihologia consonantistă a relevat importanţa mecanismelor duale, binare şi dihotonice atât în psihologie cât şi dincolo de ea, în toate ştiinţele. A sugerat şi a aplicat ca o altă esenţială pentru mecanizarea gândirii, împreună cu circularitatea. În locul logicii pe baza lui 3, acesta a propus şi a schiţat o logică pe baza lui 2.” Ștefan Odobleja
Primul gând ce-l are Gândul / E gândirea s-o întâlnească” Dr. Ștefan Odobleja
Țărâna țării mele / Îmi stăpânește-n suflet / Și mereu îmi amintește / De trecutul vrăjit al copilăriei / Când mă jucam cu toți copiii / în țărâna din drum” ( Țărâna Țării, Dr. Ștefan Odobleja

 • Ca medic militar (o perioadă de 18 ani în armată), a părăsit Capitala și funcționează, ca medic de Regiment prin diferite garnizoane din țară (1929- pontonieri Brăila, (1930-1934)-Tr. Severin (95 Infanterie), (1934-1935)-Lugoj (17 Infanterie), Dorohoi, Turda, Târgoviște, Cernavodă). În primăvara anului 1935 a fost medic recrutor în Caraș (Reșița, Anina, Bocșa Montana, Lugoj, Oravița etc.). În această perioadă, devine colaborator al Revistei sanitare militare, în paginile căreia sunt găzduite două studii.
 • MEDIC MILITAR – participarea la Al doilea război mondial (1941-1945). În noaptea declanșării primului război mondial a fost mutat de la Regimentul de Lipcani-Basarabia (care trecuse din Dorohoi, la la Turda și apoi la Târgoviște), la un alt regiment, tot disciplinar, de Bazargic, refugiat la Cernavodă. „Pe 1 noiembrie 1941 am fost numit medic al regimentului 35 Infanterie. Numirea în noua funcție m-a obligat să acționez foarte repede în vederea pregătirii medicilor de batalioane, cât și asigurarea bazei materiale din punct de vedere sanitar necesară în campanie. Odată cu terminarea pregătirii de campanie, am început deplasarea spre front (frontul de est, URSS) când pe jos, când cu trenul. Mersul pe jos a început de la Cernăuți, am trecut pe la Lvov și ne-am deplasat cu trenul până la Nipropetrovski, unde era o gară cu foarte multe linii de cale ferată. Apoi, pe jos am trecut râul Doneț, ajungând la Zaporoje„.

În noiembrie 1942 am ajuns în zona Varlamov, unde am staționat aproape 3 luni de zile. Aici veneau avioanele rusești de recunoașere, iar la un moment dat am fost atacați de o divizie de tancuri rusești. Au continuat zile cu lupte și la un moment dat am ajuns la Rostov, unde am fost cazat o noapte cu nemții care vorbeau de luptele de la Stalingrad: dacă nu se vor lua imediat măsuri, totul este pierdut. Luptele au continuat. Am fost evacuați cu trenul la Odessa. Am fost internat o perioadă în Spitalul din Odessa. După vindecare și reabilitare, la 15 ianuarie 1943, mi s-a făcut ieșirea din spital și am plecat în țară. Am trecut cu trenul prin Tighine. Am mers la Cernavodă la Regimentul 36 Infanterie pentru a mă pune la dispoziție. Acolo, mă dăduseră mort”.

Etape în recunoașterea internațională a operei savantului Ștefan Odobleja, inventatorul ciberneticii

 1. „DEMONSTRATION DE PHONOSCOPIE”, anul 1937, Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978) prezintă lucrarea științifică la cel de-al IX-lea Congres Internațional de Medicină și Farmacie Militară, București. Lucrarea este primită cu mult interes de doctor W.S. Bairbridge, șeful delegației americane. Medicul Ștefan Odobleja distribuie cu acest prilej, participanților la Congres, un prospect în limba franceză anunțând apariția lucrării: „Psychologie consonantiste” (1938-1939). Coincidență sau nu, cei doi medici militari americani (dr. Wiliam Seman Bainbridge – medic șef al Flotei a 7-a americane din Mediterana, și dr. Rosenblueth), ulterior – după anul 1940, au fost incluși în echipa de cercetare a matematicianului american Norbert Wiener – azi, considerat părintele ciberneticii.
 1. „PSYCHOLOGIE CONSONANTISTE“, PERIOADA 1938-1939 – Dr. Ștefan Odobleja, publică în 2 volume „Psihologia consonantistă“, 1938 și 1939, la Editura „Maloine“, Paris, în limba franceză (însumând peste 800 de pagini), în care stabilește legi generale, pe care le aplică atât ştiinţelor naturii inerte, cât şi ştiinţelor lumii vii, psihologiei şi fenomenelor economico-sociale. “Psihologia consonantistă a relevat importanţa mecanismelor duale, binare şi dihotonice atât în psihologie cât şi dincolo de ea, în toate ştiinţele. A sugerat şi a aplicat ca o altă esenţială pentru mecanizarea gândirii, împreună cu circularitatea. În locul logicii pe baza lui 3, acesta a propus şi a schiţat o logică pe baza lui 2.” afirmă dr. Ștefan Odobleja. Astfel, a ajuns la definirea celor 9 legi universale, printre ele fiind legea reversibilității / cercului vicios, feedback. Cele 2 volume reprezintă conceptele și studiile pentru o nouă știință: Cibernetica.
 1. ANUL 1972  – Începând din anul 1972, când Ștefan Odobleja a citit autobiografia matematicianului Norbert Wiener, acesta s-a consacrat demonstrării ideii că originea ciberneticii se află în psihologie şi că „Cibernetica s-a născut în România în anul 1938” prin lucrarea sa în 2 volume „Psychologie Consonantiste” din perioada 1938-1939. În acest sens, pentru a-şi marca parternitatea, el a publicat o lucrare specială, care a apărut în chiar anul morţii sale: “Psihologia consonantistă şi cibernetica”, cu o substanţială prefaţă a lui Mihai Golu: Ștefan Odobleja, Psihologia consonantistă și cibernetica, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978.
 1. “CYBERNETCS AND CONSONANTAL PSYCHOLOGY”, ANUL 1975 – Comunicare științifică la The Third International Cogres of Cybernetics and Systems, Bucharest, Romania, August 25-29, 1975 (ASE București). Lucrarea a apărut în Proceedings of Congres (editors J. Rose-UJ and C Bilciu-Romania), Vol. II, section 5 (Communications, Education and Informatics), SPRINGER-VERLAG Berlin, Heidelberg, New York. Autorul prezintă legătura dintre conceptele de bază ale ciberneticii şi ideile prezentate pe larg în volumul ,,Psihologia consonantistă”, Paris, 1938-1939. Psihologia consonantistă priveşte creierul ca o maşină de gândire; se procedează la analiza gândirii într-un mod mecanic, modern şi separă distinct cele două categorii primordiale (chestiune psihologică şi dinamică). Astfel, dr. Ștefan Odobleja poate fi considerat un precursor al Inteligenței Artificiale.
 1. „DIVERSITY AND UNITY IN CYBERNETICS”ANUL 1978 – Comunicare științifică la al IV-lea Congres Internațional de Cibernetică de la Amsterdam – Olanda (21-25 august 1978), care a fost prezentată de ing. dr. Stelian Bajureanu – dr. Ștefan Odobleja fiind bolnav la pat,  și obține recunoașterea internațională de precursor al ciberneticii. B.H. Rudall de la University of Wales, care a prezidat sesiunea, spunea: „Lucrarea dr. Odobleja a fost foarte bine primită. S-a exprimat un mare interes și apreciere față de Psihologia consonantistă”. Congresul era dedicat sarbătoririi lui Norbert Wiener. După prezentarea lucrării lui Odobleja, s-a scandat “40 de ani de cibernetică”, deși se aniversau „30 de ani de cibernetică” și pe Norbert Wiener, care nu a mai primit premiul Nobel.

DESPRE PROIECTUL ROINFO
Proiectul național ROINFO „Realizări românești în domeniul Informaticii” și-a propus să elaboreze studii și cercetări pentru a descrie și explica „fenomenul” apariției, evoluției și dezvoltării informaticii în România. Acest demers nu poate fi complet și cuprinzător, fiind un început, decât dacă avem în vedere diversitatea de variabile în timp și spațiu. Suntem conștienți de faptul că studiile vor fi caracterizate de subiectivism, fiind vorba de oameni, evenimente, instituții, procese, teorii și aplicații, metode și tehnologii, evoluții și schimbări etc. De asemenea, demersul nostru este cu atât mai oportun și major, având în vedere faptul că încă mai există în viață oameni de știință, profesori, cercetători, ingineri, economiști etc, ce au trăit în deceniile ’50-’60, când se consolida informatica pe plan mondial și, când s-au construit primele calculatoare electronice din generațiile I-III.
ETAPA I : Volumele „Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii” 2019-2021- http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir  , https://sites.google.com/view/roinfo/
• Volumul I (cap.1): Computing – Contextul internațional, 2019
• Volumul II (cap. 2): Computing – Contextul național, 2019
• Volumul III (cap. 3-6): Computing – Apariție și dezvoltare, 2020
• Volumul IV (cap. 7-10): Computing – Dezvoltare și impact, 2020
• Volumul V (cap. 11-12): Computing – Dezvoltare, 2021
Etapa II – Volumele VI-VII: „Computing -Informaticieni de prestigiu din România„, 2021-2022 / ROCS – Romanian prestigious computer scientists
• partea I – Computing Classification System (CCS 2012) și Lista de persoane din domeniul informaticii
• partea II – realizări românești în domeniul informaticii și domeniile asociate lor (CV-uri ale unor persoane din mediul universitar, mediul IT, mediul preuniversitar)

MULȚUMIRI
În lunile iulie-septembrie 2018 au avut loc mai multe întâlniri la Casa universitarilor „Întâlnirea generațiilor de informaticieni”, contributori la volumul “ISTORIA INFORMATICII ROMÂNEȘTI” – Proiectul național ROINFO dedicat Centenarului Marii Uniri: „Realizări românești în domeniul Informaticii” – http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info.
Pentru observațiile, discuțiile, sugestiile, criticile, ințiativele și contributiile efective la conținutul acestui volum, cu multă recunoștință, mulțumim următorilor (unele din discuții au avut loc la Casa Universitarilor, în lunile iulie-august-septembrie, cu ocazia „Întâlnirii generațiilor de informaticieni”): Dragoș Vaida, Ion Văduva, Constantin P. Popovici, Stelian Niculescu, Dan Farcaș, Grigor Moldovan, Virgil Emil Căzănescu, Ioan Tomescu, Adrian Atanasiu, Ileana Popescu, Denis Enăchescu, Mihail Cherciu, Nicolae Popoviciu, Tudor Bălănescu, Radu Nicolescu, Marian Gheorghe, Radu Homescu, Eduard Rădăceanu, Florin Boian, Rareș Boian, Ion Ivan, Virgil Chicernea, Gabriel Orman, Sabin Buraga, Emil Cătinaș, Victor Felea, Grigore Albeanu, Angela Ioniță, Adrian Adăscăliței, Radu Jugureanu, Ion Roceanu, Cătălin Radu, Valeriu Iorga, Marius Marușteri, Mihai Jalobeanu, Florin Ilia, Ion Radoslovescu, Gabriel Popescu, Valentin Maier.

Despre Marin Vlada:
Marin Vlada s-a născut la 12 iunie 1953, în Movila Verde, jud. Constanța. A absolvit Liceul Industrial Energetic din Constanța (1968-1973), cu durată de 5 ani. După admiterea la Facultatea de Matematică a Universității din București a efectuat stagiul militar termen redus (8 luni) – în acel an, în România a început efectuarea stagiului militar, înainte de facultate și nu după absolvirea facultății. A absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București (1974-1978), promoția de informatică cu un număr mare de studenți în anul I (115). A absolvit anul V de specializare la Grupa „Limbaje specializate” (1978-1979). În anul 1998 a susținut Teza de doctorat: „Modele pentru explorarea bazelor de cunoştinţe şi aplicaţii în inteligenţa artificială”, la Facultatea de Matematică, Universitatea din București, conducător științific prof. dr. Ion Văduva.

Poziții academice: la Centrul de Informatică și Organizare (CINOR), programator (1979-1984), prin repartiție guvernamentală (1979); la Centrul de Calcul al Universității București (CCUB – Facultatea de Matematică, programator/programator pr. III (1984-1992); la Catedra de Matematici aplicate și Informatică, Facultatea de Chimie, lector titular (1993-2001), conferențiar (2001-2018), profesor asoc. la Facultatea de Matematică și Informatică, din 1992; cercetător științific II la Centrul de Cercetări în Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, din 2006. Din anul 2016 este membru titular CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii), Academia Română.

Lasă un răspuns