Restituiri Ștefan Odobleja – Conferința Națională de Cibernetică, comemorarea a 15 ani, 1993

Restituiri Ștefan Odobleja – Conferința Națională de Cibernetică, comemorarea a 15 ani, 1993

Lucrările Conferinței Naționale de Cibernetică, 15-16 noiembrie 1993 Oradea, la Comemorarea a 15 ani de la încetarea din viață a savantului Ștefan Odobleja. Seria publicațiilor Academiei de Cibernetică „Ștefan Odobleja”, sub conducerea Prof. Dr. J. Constantin Drăgan, președintele Academiei.

  • Istoria lui Odobleja este aceea a omului de geniu, născut sărac într-o lume fără șanse de instruire plenară și de comunicare. Printr-o voință de excepție a reușit să-i smulgă sorții un minim din ceea ce ar fi putut să ne lase. Dar, în ciuda acestei ostilități Ștefan Odobleja reușeste să unifice prin gândire materia, universul, situând la baza evoluției principiul circularității, al controlului recepției, sau feed-back-ul, cum l-a denumit ulterior Wiener. Fie ca Dumnezeul acestui neam să nu mai admită, cel puțin de acum, irosirea în van a valorilor de talie universală cum a fost Ștefan Odobleja„. Prof. univ. dr. DUMITRU ONSTANTIN-DULCAN
  • Spre lauda științei și filosofiei românești Ștefan Odobleja, este cel care, pe căile gândirii cibernetice a ajuns la identificarea forței transformatoare de mari proporții a calculatoarelor și inteligenței artificiale, pentru ființa umană.  Odobleja este și astăzi prezent în aprigile dispute privind misterul fundamental al existenței spiritului uman și implicațiile care reis din căutarea legăturilor dintre proprietățile mentale și cele fizice în perspectiva complexă, bioenergetică, psihologică și filosofică inclusiv de modelare neurologică”. Prof. dr. IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN

Ștefan Odobleja – Conferința Națională de Cibernetică,1993 by Marin Vlada on Scribd

Lasă un răspuns